Galerie
830-lecie Sycyny

 830 lat Sycyny (1191-2021)

miejsca urodzenia Jana Kochanowskiego

Powiat Zwoleński, Gmina Zwoleń, Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój,
Chór Sycyna, Sołtys Sycyny, Ochotnicza Straż Pożarna, Wędkarze,
Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna zorganizowały 25 lipca w upalną  niedziela, w Sycynie w parku połączone  w tym rokuXXI Dni Sycyny i XXV Przegląd Dorobku Kulturalnego Klubów Seniora poświęcone 830 - leciu  Sycyny
 
 W części oficjalnej zebrani wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego następnie wprowadzenia prof. UTH, dr hab. Henryka Bednarczyka, prezesa SO Sycyna. Przytoczymy fragmenty wystąpienia; Witamy serdecznie na urodzinach Sycyny. Tak to już 830 lat od pierwszego zapisu osady Życina. Wieś jak inne dzieliła historię Polski. Za sprawą urodzonego w Sycynie Wielkiego Poety Jana Kochanowskiego, ciągle naszego symbolu, od XVI wieku nasza wieś często jest opisywana w monografiach, artykułach, filmach i audycjach radiowych i telewizyjnych. Rzadko odnajdujemy tam jednak zwykłych mieszkańców, którzy dopiero  sto lat temu powszechnie rozpoczęli naukę czytania i pisania. A przecież było ich na przestrzeni wieków kilkanaście tysięcy. To oni swoją pracą budowali dwory i pałace ,byli ofiarami pożarów i kataklizmów, ginęli na wojnach. Były również bratobójcze porachunki. Zmieniamy to i w publikacjach Biblioteki Sycyńskiej ukazujemy zwykłych ludzi lokalnej społeczności. Sycyna dzisiaj to piękna i zamożna wieś, jak zwykle jest jeszcze wiele do zrobienia. Marzy mi się aby nie trzeba było toczyć bojów o Sycynę i godne upamiętnienie Jana Kochanowskiego. Wierzę, że tak się stanie.
VIVAT SYCYNA -niech żyje, kwitnie i rozwija się !!!
 
 Następnie Włodzimierz Piskorek-Viceprzewodniczący Rady Miasta Zwolenia, mieszkaniec Sycyny powitał przybyłych gości. Życzenia mieszkańcom Sycyny przekazali:                                                                                             
- Vicestarosta Zwoleński Waldemar Urbański zapowiedział  kontynuację uroczystości  poprzez realizację odłożonego z uwagi na pandemię projektu.                                                 
-Poseł na Sejm RP Andrzej Kosztowniak  wspomniał swoje związki rodzinne z Sycyną, nawiązał do konferencji i społecznych aspektów lokalnej społeczności.
-Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima poinformował, że wkrótce rozpocznie się budowa drogi Sycyna - Barycz, Sycyna pięknieje i rozwija się.                                                                                                                                   
-b. Senator RP, prezes ZW OSP, ZO Kombatantów Zbigniew Gołąbek mówił o swoich związkach z Sycyną a także społecznej działalności lokalnej OSP
 
         Zaprezentowano nowe książki  SO Sycyna: Zofia Jaskulska - Z Sycyny, widzę, myślę i marzę, Justyna Pyrgiel - Chabry
 Zapytana o refleksje autorskie, dlaczego tą książkę trzeba przeczytać i kupić?        
Z. Jaskulska odpowiedziała:  -bo to ja napisałam, takie wiersze i kabarety o nas, podobają się a książka jest bardzo ładnie wydana i ilustrowana 
Przybyłym na przegląd liderom zespołów Wędkarze Sycyny (prezes Mariusz Zięba) wręczyli pamiątkowe upominki. Zofia Jaskulska -szefowa Chóru Sycyna pięknie podziękowała Urzędowi Gminy i Starostwa za wsparcie a pracownikom technicznym kierowanym przez Mirosława Chołuja  i Mirosława Soleckiego za uporządkowanie terenu, wystawienie namiotów oraz Robertowi Kusio za nagłośnienie. Na zakończenie części oficjalnej wysłuchano Odę do radości.
Wcześniej odbyła się tradycyjna w Sycynie uroczysta, wakacyjna, plenerowa konferencja naukowa: Innowacje edukacji środowiskowej z legendą Jana Kochanowskiego, której przewodniczył prof. UTH, dr hab. H. Bednarczyk.    
  We wprowadzeniu,  dr hab. Elżbieta Sałata, prof. UTH, prorektor  zaznaczyła,  że  konferencja jest organizowana przez Uniwersytet Technologiczno  - Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu jako praktyczna realizacja umowy o współpracy z Powiatem Zwoleńskim. Poinformowała również o podpisaniu podobnej umowy  z Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Zwróciła uwagę na ukierunkowanie konferencji na ważne społeczne aspekty nieformalnej edukacji środowiskowej i doświadczenia głownie stowarzyszeń, muzeów i bibliotek w powiecie zwoleńskim wspieranych przez przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie wygłoszono następujące komunikaty:                                                                                             
  - Innowacje edukacyjne Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna, dr hab. Henryk Bednarczyk,
  - W Lokalnej Grupie Działania- Stowarzyszeniu Dziedzictwo i Rozwój, Zbigniew Buczma, prezes
  -W Towarzystwie Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego,Bogusława  Jaworska,przewodnicząca.
  - Innowacje społeczne w budowaniu wspólnoty, dr Maria Gagacka, UTH,
- Edukacyjne spotkania europejskich kultu r ludowych na ziemi Jana Kochanowskiego, dr Barbara Borowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 - Przeglądy nowości wydawniczych w edukacji środowiskowej bibliotek, dr Paweł Jaskulski, Uniwersytet Warszawski, z Sycyny
 -Misja edukacyjna  Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Maria Jaskot, dyrektor    
- Edukacja środowiskowa Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, dr Katarzyna Madejska, dyrektor  
- Biblioteka wiejska w edukacji środowiskowej młodzieży i dorosłych, Lidia Kęmpińska, Biblioteka w Sycynie,                                                                                                                                                                         
W podsumowaniu: dr hab. H Bednarczyk stwierdził:    
                                                                              Referujący koncentrowali się wokół następujących problemów                                                                           -Jak zmienia się wiejska społeczność lokalna (czy jeszcze wspólnota) ?                                                                                      -Jak zmienia się współczesna edukacja środowiskowa w działaniu ?                                                                                    -Jakie kompetencje i kapitał społeczny wsi kształtuje praca społeczno-wychowawcza?                                                                                                                                 
Konferencja potwierdziła znaczący lokalny potencjał naukowy z silną sięcią współpracy. Legenda Jana Kochanowskiego wciąż inspiruje społeczną edukacje środowiskową, która może stanowić koncepcję nowych wspólnych projektów krajowych (Nauka dla społeczeństwa) i europejskich (Erazmus). Kontynuowano plenerowe dyskusje na ścieżce dydaktycznej i wśród zabytków Sycyny. Zakończenie konferencji przewidziano na 30 października zebraniem tekstów do wydania e-monografii naukowej.                                                                                                 
  Uczestnicy mogli kupić ostatnie wydawnictwa SO Sycyna, otrzymali gratisowe publikacje Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój oraz ostatni numer Głosu Zwoleńskiego wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego.                                                                                                                                      
  Przegląd Dorobku Kulturalnego Klubów SenioraRegionu Radomskiego , prowadziły: Zofia Jaskulska i Urszula Bronisz-Dąbrowska. Wystąpiły zespoły:Chór Sycyna - Z. Jaskulska, ?Sycyniaczki- L. Kęmpińska i J. Biernat, Barwy Życia Pionki - B. Gaworek, Kontrast Pionki - I. Nalewajko, Wrzos Garbatka - K. Kłos, Sobótka Czarnolas - S. Baran, Złota Jesień Kozienice - G. Puszczecka-Basaj, Relaks Kozienice - M. Wójcicka, Senior Radom - H. Świderska, Pogodna Jesień Zwoleń - J. Borowiecka, Dom Kultury Zwoleń - J. Tęcza, Półborzanki Augustów - B. Kłosowska, Kompany Zwoleń - J. Chałdaś. Było skocznie, na ludowo, wesoło.
      W przerwie między występami zespołów wystąpił znany muzyk i autor tekstów Grzegorz Molenda z recitalem piosenki literackiej i kabaretowej wzbudzając zainteresowanie ale i zmuszając do myślenia o nas, tu i teraz.
 
Pani Ldia Kęmpińska (Biblioteka w Sycynie) i aspirant sztabowy Dariusz Chołuj (KP Policji) zorganizowali liczne quizy, zabawy, zagadki i konkursy pod hasłem Wakacyjnie i Bezpiecznie w których uczestniczyło ponad 40 dzieci.  Można było przenieść swoje marzenia na kartkę i namalować ulubiony zawód - zdecydowanie wygrał Jakub, który chce zostać sportowcem. W rozwiązywaniu zagadek o bezpieczeństwie to dziewczynki zdobyły większości punktów. Zręcznościowo w rzucaniu do celu był remis. Nagrody SO Sycyna i KP Policji w Zwoleniu sprawiły dzieciom wiele radości. 
Gości urodzinowych częstowano smacznymi ciepłymi pączkami wypieczonymi przez Piekarnię Jana Kościelniaka oraz bigosem z kotletem z Zajazdu Fraszka (wszystko z Sycyny) a także wodą mineralną.                                                                                        Wspólne śpiewanie i tańce do których przygrywała  Wesoła Czwórka (H. Kropidłowski Świesielice, M. Szewczyk -Chotcza, S. Michalec Katarzynów, Z. Skowroński -Zwoleń) trwały do późnego wieczora      
                                                   
Oficjalne rozpoczęcie uroczystości, od lewej: Włodzimierz Piskorek, Arkadiusz Sulima,
Andrzej Kosztowniak, Waldemar Urbanski, Zofia Jaskulska. 
 
Szefowie zespołów uczestniczących w przeglądzie. 
W trakcie konferencji naukowej. 
Uczestnicy zabaw dla dzieci
Henry Bednarczyk z wnukami: Julią, Sonią i Ivem
Z Sycyny, widzę, myślę i marzę
Chabry
Chór Sycyna
Sycyniaczki z doktorem Józefem Biernatem
Zespół Sobótka z Czarnolasu
Foto: Małgorzata Celi, Urząd Miejski w Zwoleniu

 

                                                                                                    
Wróć do poprzedniej strony
DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 553012 gościem.