Galerie
Ścieżka rekreacyjno-edukacyjna w Sycynie

 

 
Wniosek Powiatu Zwoleńskiego o dofinansowanie projektu pn. "Sycyna - wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu VI. - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście rankingowej do dofinansowania.

Głównym założeniem Projekt pn. "Sycyna - wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego" opracowanego przez powiat zwoleński jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i nadanie większego znaczenia miejscu urodzenia Jana Kochanowskiego, a także  innych terenów powiatu, cennych ze względu na walory naturalne i kulturowe.
Projektu zakłada trzy najważniejsze zadania:
1.    Odbudowa istniejących stawów oraz utworzenie na terenie zaspołu przyrodniczo - historycznego "Sycyna" terenowej ścieżki edukacji ekologicznej oraz wyposażenie jej w małą architekturę turystyczną.
2.    Wyznaczenie wielofunkcyjnego szlaku turystycznego obejmującego tereny doliny Scynki i Doliny Zwolenki znajdujące się na obszarze Natura 2000.
3.    Zakup urządzeń technicznych i usług programistycznych.
W ramach ww zadań zostaną m.in. zbudowane pomosty widokowe i wieża widokowa, zakupione rowery do wypożyczalni, ustawione tablice informacyjno? edukacyjne, w tym tablica meteorologiczna i mapa szlaku z dodatkowymi opisami w języku Braille'a. Powstanie plac fitness - siłownia plenerowa na szlaku. 
Całkowita wartość projektu wynosi 666.666,65 zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych stanowi kwotę 499.964,94 zł.
Zarząd Powiatu w Zwoleniu ma nadzieję, że wkrótce zostanie podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu i będzie możliwe przystąpienie do wykonywania zadań, aby przedstawiony na zdjęciach poniżej teren stał się atrakcją turystyczną dla mieszkańców powiatu, a także innych osób podróżujących śladami Jana Kochanowskiego.
Cieszy fakt, iż wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk pozytywnie wypowiada się na temat naszego projektu.

Edyta Sulima
Wróć do poprzedniej strony
DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 545534 gościem.