Galerie
Sprawozdanie z działalności S.O. Sycyna

 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA w 2016r.

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 30.05.2017 r.

 

Spotykamy się na 1 zebraniu sprawozdawczym V kadencji. W tym roku mija 18 lat naszej działalności.Zgodnie z decyzją Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania z dnia 12.05.2016r.w kolejnych wyborach

powierzyliśmy misję kierowania Stowarzyszeniem Zarządowi i Komisji Rewizyjnej  pracującym w tym samym składzie  od I kadencji.Przypomnijmy;

Misją naszego stowarzyszenia jest integracja, samoorganizacja i aktywizacja lokalnych społeczności poprzez animację oświatową i kulturalną wyrównania szans społecznych i edukacyjnych młodzieży i dorosłych. Kultywując legendę i upowszechniając twórczość Jana Kochanowskiego, historię Sycyny, oraz współpracę międzyregionalną i międzynarodową.

      Mamy bardzo wielkie osiągnięcia w realizacji projektów europejskich, komputeryzacji i dostępie do internetu powiatu zwoleńskiego i nie tylko (sieć e-Sycyna), wydaliśmy monograficzną serie Biblioteki Sycyńskiej (ponad 40 tomów- 60 tys. egz.), w naszych 42 kursach uczestniczyło 2770 osób .ale przede wszystkim ?obudziliśmy Sycyne? i okolice. Przypomnieliśmy GNIAZDO OJCZYSTE JANA KOCHANOWSKIEGO , niestety nie dość skutecznie. Bardzo dobra współpraca ze Starostwem-Panem Starostą Waldemarem Urbańskim, Gminą-Panią Burmistrz Bogusława Jaworską pozwoliła osiągnąć bardzo dużo. Nie potrafiliśmy razem przekonać, że Jan Kochanowski to nie jest sprawa lokalna i lokalnych samorządów.

Wróć do poprzedniej strony
DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 545570 gościem.