Galerie
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

 

 Propozycja porządku obrad Zarządu Stowarzyszenia:

1.        Wprowadzenie i sprawy organizacyjne.

2.        Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Zarządu za rok 2014.

3.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

4.        Dyskusja.

5.        Przyjęcie uchwał:

?       Uchwalenie absolutorium dla Zarządu za 2014 rok.

?       Kierunki działań Stowarzyszenia w 2015 roku.

 

6.    Sprawy różne.

 

Wróć do poprzedniej strony
DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 545550 gościem.