Galerie
Zwoleńska kultura

Publikacja przedstawia działalność kulturalną miasta Zwolenia na przestrzeni wieków.Autorki, pracując z wielkimi sukcesami od wielu lat w placówkach kultury, stworzyły monografię działalności kulturalnej instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej. Uporządkowały i uzupełniły informacje, które przetrwały w dokumentach archiwalnych, prasie, szczególnie z okresu międzywojennego, w kronikach, sprawozdaniach, dziennikach placówek, a także z wywiadów i rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami Zwolenia.Autorki publikacji przedstawiły najważniejsze instytucje kulturalne miasta m.in. takie, jak: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego, Muzeum Regionalne, kino Świt, a także charakterystykę niektórych zespołów, grup, klubów.

Wróć do poprzedniej strony
DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 545556 gościem.