Galerie
Biblioteka Sycyńska monograficzna seria wydawnicza

Biblioteka Sycyńska jest to monograficzna seria wydawnicza Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA, ukazująca się od 2000 roku. Redaktorem naukowym wydawnictw jest prof. ITeE - PIB dr hab. Henryk Bednardczyk.

Monografie te to swoiste raporty o stanie infrastruktury społeczności lokalnej (gmin, wsi), przygotowane przez zespoły autorskie organizowane przez mieszkańców oraz dzieła wybrane klasyków (głównie Jan Kochanowski) związanych z Sycyną i okolicami oraz twórczość ludowa i dokumentacja działalności w ochronie dziedzictwa kulturowego.
 

 

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 563628 gościem.