Galerie
eSycyna, GCI, Sieć Komputerowa

"eSycyna - komputer, Internet w każdej wsi - rozproszona struktura wiejskiej, gminnej, powiatowej sieci informacyjnej". Celem projektu jest budowa lokalnych sieci komputerowych ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie zwoleńskim. eSycyna to dostęp do informacji, nauki oraz wyjście do społeczności lokalnej przybliżając szeroką ofertę usług teleinformatycznych i ich praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym. Przed rozpoczęciem projektu eSycyna przeprowadzono kursy i studia podyplomowe w tym z technologii informacyjnych które ukończyło ponad 500 nauczycieli, urzędników, dzieci i młodzieży.

Projekt eSycyna jest realizowany na terenie powiatu zwoleńskiego. Powiat zwoleński jest jednym z 42 powiatów województwa mazowieckiego. W skład powiatu wchodzą gminy: Kazanów, Policzna, Tczów, Przyłęk, miasto i gmina Zwoleń. Powierzchnia powiatu: 571,2 km2, ludność 39 606, zamieszkała w miastach 21,05%, na wsi 78,95%. Na terenie Powiatu zlokalizowanych jest ponad 10 000 gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 6,1 ha, tylko 5% stanowią gospo darstwa specjalistyczne ukierunkowane na produkcję mleka, wieprzowiny i warzyw (truskawki, ziemniaki). Na terenie powiatu znajduje się 3 szkoły zawodowe średnie, 35 szkół podstawowych. Stopa bezrobocia na dzień 28.10.2002 wynosiła 17,9% (dane Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu). Zatrudnienie posiada 17 739 osób, w tym: rolnictwo 48%, przemysł 23%, usługi 29%. Bezrobotni - 4 021 osób, w tym 1 844 kobiet. Struktura wykształcenia bezrobotnych: wyższe - 1,8%, średnie ogólne - 4,4%, średnie - 19,5%, zasadnicze - 40%, podstawowe i niepełne podstawowe - 34,5%.

Plan realizacji projektu eSycyna:

  • szkolenie liderów,
  • instalacja komputerów i Internetu,
  • uruchomienie i eksploatacja sieci,
  • organizacja kawiarenek internetowych,
  • uruchomienie Europejskiego Uniwersytetu.


Komputery, z pomocą władz samorządowych są instalowane w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury, świetlicach, klubach pracy, remizach strażackich, domach parafialnych, sklepach i domach rolników - tworzących ePunkty, tak aby odległość między miejscem zamieszkania, a komputerem była mniejsza od 3 km - z jednoczesnym zapewnieniem dostępności po zajęciach szkolnych. W każdym miejscu zainstalowania komputera za jego uruchomienie i eksploatację są odpowiedzialni liderzy ePunktów. Komputery przekazywane są na podstawie umowy użyczenia. Lider ePunktu jest zobowiązany do użytkowania komputera zgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności do realizacji zadań lokalnych, regionalnych i międzynarodowych podejmowanych przez Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA.

Planowane zadania dla sieci ePunktów:

  • edukacja szkolna i pozaszkolna, edukacja informatyczna i językowa, edukacja ekologiczna,
  • wewnętrzna integracja środowiska wiejskiego, oraz integracja z otoczeniem: regionem, krajem, światem,
  • usprawnienie komunikacji, informacji lokalnej i regionalnej,
  • dostęp do nowoczesnych technik oraz możliwości wykonywania telepracy.


Dzisiaj eSycyna to 80 komputerów w 51 ePunktach w 44 wsiach pięciu gmin czterdziestotysięcznego powiatu.

W dniu 1 grudnia 2003 r. w ePunkcie GCI w Domu Kultury w Gminie Zwoleń nastąpiło uroczyste otwarcie sieci eSycyna w powiecie zwoleńskim.

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 553037 gościem.