Galerie
Integracja lokalna e-aktywizacja. 2010 r.

Od e-punktu do Europejskiego Internetowego Uniwersytetu Ludowego -
podsumowanie projektu Integracja lokalna e-aktywizacja


W poniedziałek 27 września w Publicznej Szkole Podstawowej odbyło się seminarium podsumowujące projekt Integracja lokalna e-aktywizacja, w trakcie którego prof. dr hab. H. Bednarczyk dokonał podsumowania projektu Integracja lokalna e-aktywizacja, podczas którego zsotąły wręczone świadectwa ukończenia kursów oraz certyfikatów realizacji projektów.

 

 

 

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o wrdażanym projekcie e-inclusion, który został przedstawiony przez Starostę Powiatu zwoleńskiego J. Kozińskiego oraz panią Burmistrz Zwolenia B. Jaworską. Następnie nastąpiła oficjalna prezentacja nowej publikacji Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozówj i Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna albumu Nad Iłżanką i Zwolenką przez prezesa Stowarzyszenia DIR pana Z. Buczmę. Album ten ukazał się jako 33 tom Biblioteki Sycyńskiej i jest dostepny do pobrania z naszej strony internetowej.

 Szkolenia z zakresu kursu Integracja lokalna e-aktywizacja zakończone


Szkolenia odbywały się w 10 punktach: Zwoleń, Przyłęk, Barycz, Jasieniec, Sycyna, Zielonka - gmina Zwoleń, Policzna, Czarnolas, Gródek - gmina Policzna, Kazanów - gmina Kazanów ich cel stanowiło wspólne uczenie się i nabywanie umiejętności komunikowania się i nawiązywania więzi społecznych za pośrednictwem Internetu. Udział w szkoleniach cieszył się dużym zainteresowaniem, ogółem w szkoleniach wzięło udział 80 osób na poziomie podstawowym 50 osób zaś na zaawansowanym 30 osób, wszyscy uczestnicy z sukcesem ukończyli szkolenie.

Zapraszamy do obejrzenia prac utworzonych przez uczestników podczas kursu.


Wakacje integracyjne 2010 z komputerem i nie tylko

 


JASIENIEC SOLECKI
Zajęcia kierowane - środa - godz. 15-18, piątek - godz. 14-17
Lokalne środowiskowe spotkania integracyjne - piątki godz. 17-18
Centralne integracyjne spotkania - 30 lipca o godz. 17 Pod chmurką

CZARNOLAS
Zajęcia kierowane - wtorek - godz. 16-19, piątek - godz. 15-18
Lokalne środowiskowe spotkania integracyjne - piątki godz. 18-19
Centralne integracyjne spotkania - 23 lipca o godz. 18 (sobota) Dzień nauki

BARYCZ
Zajęcia kierowane - wtorek, środa - godz. 9-12
Lokalne środowiskowe spotkania integracyjne - czwartek godz. 14-17
Centralne integracyjne spotkania - 25 sierpnia o godz. 15-17 Rodzina w Internecie

ZIELONKA
Zajęcia kierowane - poniedziałek, czwartek - godz. 18?21
Lokalne środowiskowe spotkania integracyjne - czwartek godz. 20-21
Centralne integracyjne spotkania - 15 sierpnia o godz. 18 Ochotnicza Straż Pożarna

PRZYŁĘK
Zajęcia kierowane - wtorek, czwartek - godz. 15-18
Lokalne środowiskowe spotkania integracyjne - czwartek godz. 18-19
Centralne integracyjne spotkania - 15 sierpnia o godz. 15 w Rudkach (grill) Razem grilujemy

POLICZNA
Zajęcia kierowane - pon. - godz. 10-13, piątki - godz. 12-15
Lokalne środowiskowe spotkania integracyjne - czwartek godz. 16-17
Centralne integracyjne spotkania - 26 sierpnia o godz. 17 Policzna śliczna

KAZANÓW

Zajęcia kierowane - wtorek, piątek - godz. 13-15
Lokalne środowiskowe spotkania integracyjne - piątek godz. 17-18
Centralne integracyjne spotkania - 20 sierpnia o godz. 17 Nad Iłżanką

Zwoleń
Centralne integracyjne spotkania - 30 sierpnia godz. 18.00 Wczoraj i jutro Zwolenia

Tczów
Centralne integracyjne spotkania - 30 sierpnia godz. 17.00 Na sportowo
Harmonogram kursów


Wieczór Poetycki Justyny Pyrgiel. Piknik integracyjny, 23 kwietnia 2010 r.


W piątkowy wieczór 23 kwietnia sala widowiskowa Domu Kultury w Zwoleniu przybrała subtelny liryczny klimat, który wytworzył się podczas spotkania autorskiego Justyny Pyrgiel. Spotkanie stało się okazją do promocji tomiku poezji pod nazwą Rozmowa oblana sokiem pomarańczy.

23 kwietnia o godzinie 13.00 odbył się też piknik integracyjny w Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy. Z uczniami ich rodzicami i nauczycielami spotkał się prof. H. Bednarczyk

Justyna Pyrgiel jest poetką młodego pokolenia z wykształcenia polonistką, nauczycielką plastyki w PSP w Podgórze, członkiem Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA.


Wieczór autorski rozpoczął się minutą ciszy za tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku a autorka zaprezentowała wiersz który napisała po tych tragicznych wydarzeniach ....i choć daleko i w zielonym lesie mogiły ojców dziadków wujków stryjów chcieliśmy złożyć kwiaty z polskiej ziemi.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Dom Kultury w Zwoleniu i Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA, w imieniu którego głos zabrał profesor Henryk Bednarczyk - prezes. Podczas wieczoru poezja Justyny Pyrgiel prezentowana była przez: Annę Chołuj, Marię Marsulę, Elżbietę Nowakowską, Ewę Bulzacką, Elżbietę Chachlowską i Krzysztofa Małka. Do wierszy Wakacyjny worek i Złotości muzykę skomponował Michał Tęcza z wokalem swoim i Joanny Tęczy. Wywiad z autorką przeprowadziła Anna Wieczerzyńska. Z rozmowy dowiedzieliśmy się kiedy powstał pierwszy wiersz, czy poetka czerpie wartości z twórczości mistrza Jana Kochanowskiego oraz w jakich okolicznościach zrodził się pomysł wydania tomiku pod taką ciekawą i intrygującą nazwą. Spotkanie stało się też okazją do wielu podziękowań, autorka wręczyła tomiki z dedykacją osobom, dzięki którym ta książka powstała, otrzymali je profesor Henryk Bednarczyk, Marcin Olifirowicz - kierownik wydawnictwa naukowego i Janusz Popławski projektant okładki i autor rysunków tomiku. Słowa podziękowania autorce wraz z białymi różami przekazał Włodzimierz Kabus zastępca burmistrza Zwolenia. Sympatykom poezji, których urzekła atmosfera wieczoru, poetka z radością dokonywała wpisów do zakupionych przez nich tomików. Spotkaniu autorskiemu towarzyszyło otwarcie wystawy Janusza Popławskiego - artysty grafika z Radomia. Akcentem muzycznym wieczoru był koncert zespołu The Crunch z Radomia a zakończenie spotkania podsumowane zostało sokiem z pomarańczy w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury gdzie goście poznali również sztukę prezentowaną w różnych technikach przez Twórców Ziemi Zwoleńskiej.
Integracja lokalna e-aktywizacja od 01.03.2010 do 30.09.2010 r.

 

Informacje o projekcie współfinansowanym ze środków EFS. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, w działaniu 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Zlecenie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych.

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie warunków do pełnej integracji społecznej w aspekcie międzypokoleniowym i aktywizacja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich w miejscowościach: Zwoleń, Sydół, Barycz, Jasieniec, Sycyna, Zielonka - gmina Zwoleń, Policzna, Czarnolas, Gródek - gmina Policzna, Kazanów - gmina Kazanów poprzez wspólne uczenie się i nabycie umiejętności komunikowania się i nawiązywania więzi społecznych za pośrednictwem Internetu.

Rezultaty - zadania, akcja informacyjna, promocyjna (ulotki, plakaty) oraz rekrutacyjna (III i IV): 10 Pikników integracyjnych (IV - 300 uczestników), warsztaty (V-VI) A podstawy - 50 osób, 5 grup, (10 spotkań x 3h); 80 osób (podstawy obsługi komputera i posługiwania się Internetem, korzystania z kont e-mail, gg, Skype), B zaawansowane - 5 grup x 6 osób x 10 spotkań x 3h (obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w publicystyce internetowej), 80 zestawów materiałów szkoleniowych, przygotowanie 1 e-wydania gazety, wyłonienie 10 Liderów Aktywizacji Środowiskowej, 80 aktywnych kont e-mail, gg, Skype, 2 kronik wiejskich, 10 blogów internetowych, stworzenie 10 Punktów Integracyjnych, program i realizacja Wakacji Integracyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów (zajęcia integracji międzypokoleniowej z zakresu informatyki, zajęcia z praktycznego posługiwania się językiem angielskim w pracowni komputerowej, zajęcia muzyczne z Chórem Sycyna oraz spotkania kulturalno-integracyjne i rozrywkowe - VII?VIII - 400 uczestników), wydanie 80 zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w projekcie, Seminarium Od e-punktu do Europejskiego Uniwersytetu Internetowego (IX - 100 uczestników).

Rejestracja uczestników, beneficjentów: Grupę docelową projektu tworzyć będzie 80 mieszkańców z 10 wsi powiatu zwoleńskiego w wieku od 7 do 80 lat w proporcji 60% kobiet i 40% mężczyzn. W Grupie docelowej projektu znajdą się osoby bezrobotne, w tym także długotrwale osoby nieaktywne zawodowo, uczniowie szkół podstawowych i średnich, emeryci i renciści, rolnicy i osoby zatrudnione poza rolnictwem. Szczególną kategorią odbiorców projektu będą: kobiety wiejskie, dzieci i młodzież oraz seniorzy. Zgłoszenie e-mailem (sycyna@ppp.pl), nadesłanie pocztą lub złożenie deklaracji pisemnej w siedzibie Stowarzyszenia (Sycyna 126A, 26-700 Zwoleń) oraz w czasie uczestnictwa w akcji informacyjno-promocyjnej w miesiącu marcu i kwietniu 2010 roku.

Zatrudnienie w projekcie, oferty pracy - oczekujemy na oferty pracy tymczasowej z propozycją wynagrodzenia do 10 marca 2010 r., umowy zlecenie i umowy o dzieło (zgłoszenie e-mailem - sycyna@ppp.pl, nadesłanie pocztą lub złożenie deklaracji pisemnej w siedzibie Stowarzyszenia - Sycyna 126A, 26-700 Zwoleń):


 
Asystent projektu (do wymiaru 2/5 etatu)
Zadania: prowadzenie biura projektu, praca organizacyjna nad wypełnianiem zadań projektu, praktyczne umiejętności rozliczania projektu.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie, biegłe posługiwanie się komputerem, mobilność.

Informatyk
Zadania: podstawowa obsługa komputera i posługiwania się Internetem, korzystania z kont e-mail, gg, Skype, zaawansowana obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w publicystyce internetowej, przygotowanie 80 zestawów materiałów szkoleniowych, przygotowanie 1 e-wydania gazety, wyłonienie 10 Liderów Aktywizacji Środowiskowej, 80 aktywnych kont e-mail, gg, Skype, 2 kronik wiejskich, 10 blogów internetowych.
Wymagania: udokumentowane wykształcenie i praktyczne umiejętności posługiwania się i nauczania technologii informatycznych w zakresie programu warsztatów.

Opiekunowie Punktów Integracyjnych (10 osób)
Zadania: zapewnienie warunków prowadzenia warsztatów komputerowych, pikników integracyjnych i przedsięwzięć Wakacji Integracyjnych.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie, doświadczenie w organizacji przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, uprawnienia do dysponowania lokalami i sprzętem.

Opiekun językowy - nauczyciel języka angielskiego
(zajęcia z języka angielskiego w pracowni komputerowej VII-VIII, 25h x 2)
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w praktycznym nauczaniu języka angielskiego dla początkujących.

Opiekun warsztatów muzycznych
(zajęcia muzyczne z nieformalnymi grupami i Chórem Sycyna, VII-VIII, 25h x 2)
Wymagania: uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w pracy z chórem.Sycyna 09.02.2010 r.

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 552999 gościem.