Galerie
Konferencje Naukowe

Konferencje Naukowe

 • Seminarium  - Co dalej z Sycyną? (2015 r. )
 • Seminarium - XV lat Biblioteki Sycyńskiej (2014 r.)
 • Seminarium - Lokalna Przedsiębiorczość - Zwoleńska Sieć Współpracy (2013 r.)
 • Seminarium - Upomnieli się o Sycynę (2012 r.)
 • Globalizacja, informatyzacja na Ziemi Jana Kochanowskiego (2011 r.)
 • Od e-punktu do Europejskiego Internetowego Uniwersytetu Ludowego(2010);
 • Seminarium podsumowujące projekt @ktywna Wieś - Praca dla Aktywnych(2010);
 • Lokalnie, mądrze, aktywnie i z perspektywą (2009);
 • Jakie projekty dla Sycyny- (2009);
 • Technologie informatyczne w ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego (2008);
 • Ku pedagogicznemu mistrzostwu (2008);
 • Technologie informatyczne w ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego (2008);
 • Promowanie technologii cyfrowej wśród osób starszych (2007);
 • Od Jana Kochanowskiego do Bolesława Leśmiana - inspiracje projektu Leader+ (2007);
 • Dziedzictwo kulturowe Jana Kochanowskiego, Jacka Malczewskiego, Bolesława Leśmiana w projektach europejskich (2006);
 • Wartości humanistyczne twórczości Jana Kochanowskiego w praktyce edukacyjnej szkół (2005);
 • Sycyna Jana Kochanowskiego (2004);
 • Społeczna sieć komputerowa - eSycyna - wrota powiatu zwoleńskiego (2003);
 • Innowacje w edukacji ekologicznej - Co się dzieje w gniazdach- (2003);
 • Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej (Patronat: Senat RP - czerwiec 2002);
 • Ochrona i prezentacja zabytków Sycyny - miejsca urodzenia Jana Kochanowskiego (czerwiec 2001 - Urząd Marszałkowski);
 • Problemy edukacji ustawicznej dorosłych na wsi (2000 - Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 2);
 • Problemy małych szkół wiejskich (KNP PAN 1999 - Pedagogika Pracy nr 35).


Omówienie konferencji


12 listopada 2009 roku

Lokalnie, mądrze, aktywnie i z perspektywą

 


14 czerwca 2009 roku
Jakie projekty dla Sycyny

15 czerwca 2008 roku
Technologie informatyczne w ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego


17 maja 2008 roku
Ku pedagogicznemu mistrzostwu

 

   15 czerwca 2003 roku
"Innowacje w edukacji ekologicznej - Co się dzieje w gniazdach-"

Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna było inicjatorem działań proekologicznych w południowej części Mazowsza, gdzie w latach 2002-2003 był realizowany Mazowiecki projekt edukacji ekologicznej -Co się dzieje w gniazdach-. Działania te miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz zdobycie wiedzy o regionalnym środowisku przyrodniczym i kształtowanie postaw zgodnych z ideami zrównoważonego rozwoju. Konferencja, która odbyła się w Sycynie miała na celu upowszechnienie wyników tego projektu w zakresie popularyzacji wiedzy ekologicznej. Przedstawione zostały efekty rzeczowe i spodziewane efekty ekologiczne projektu, raport z jego realizacji oraz prezentacja opracowanego pakietu edukacyjnego.

20-22 czerwca 2002 roku
"Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej"

 
26 listopada 2001 roku
"Rynek pracy a kształcenie zawodowe na Mazowszu"

 
20 czerwca 2001 roku
"Ochrona i prezentacja zabytków Sycyny"

Celem seminarium było zaprezentowanie zaniedbanych zabytków Sycyny, przypomnienie o potrzebie godnego upamiętnienia miejsca urodzin Jana Kochanowskiego oraz przyjęcie stanowiska w sprawie praktycznych działań instytucji, urzędów i organów społecznych w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy. W seminarium udział wzięli znawcy problematyki, służby konserwatorskie, przedstawiciele komisji kultury gminy, powiatu, sejmiku województwa i sejmu RP, a także władze samorządowe i państwowe (10/2001).

17 czerwca 2000 roku
"Problemy ustawicznej edukacji dorosłych na wsi"

Celem seminarium było ukazanie problemów kształcenia ustawicznego dorosłych, stanu oświaty, kultury ludowej, problemów bezrobocia, analiza zagrożeń i szans integracji z Unią Europejską oraz prezentacja oferty edukacyjnej i nowych technologii kształcenia. Miejsce seminarium - Szkoła Podstawowa w Sycynie - nie zostało wybrane przypadkowo. Unaoczniło skalę problemów oraz przypominało o ogromnym zaniedbaniu i braku troski o upamiętnienie miejsca urodzin wielkiego poety Jana Kochanowskiego (5/2000).

22 października 1999 roku
"Problemy małych szkół wiejskich"

Seminarium zostało przygotowane przy współpracy Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Zwoleniu, Stowarzyszenia Oświatowców Polskich, Niemieckiego Związku Uniwersytetów Ludowych, Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Celem seminarium było omówienie problemów związanych z transformacją ustrojowa i reformą systemu edukacji w małych szkołach wiejskich (1/1999).

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 553006 gościem.