Galerie
Kronika

Opracowanie, modernizacja kroniki współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

 

2013 rok

 • 16.06.2013 - XIV Dni Sycyny
 • Seminarium " Lokalna Przedsiębiorczość - Zwoleńska Sieć Współpracy"
 • 07.07.2013 - XVIII Przegląd Dorobku Artystycznego Klubów Seniora Ziemi Radomskiej w Sycynie
 •  

2012 rok

 • 17.06.2012 - XIII Dni Sycyny
 • 06.2012 - "Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji"
 • 08.07.2012 - XVII Przegląd Dorobku Artystycznego Klubów Seniora Ziemi Radomskiej w Sycynie
 • 27.11.2012r. w Zwoleniu zostało zawarte porozumienie Zwoleńskiej Sieci Współpracy w ramach realizacji projektu  "Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji"
 • 12.12.2012 - Konferencja podsumowująca projekt "Od marzeń do wirtualnego globalnego świata"

2011 rok

 • 19.06.2011 - XII Dni Sycyny
 • 19.06.2011 - Otwarcie zmodernizowanego Parku w Sycynie
 • 13.06. - 25.06.2011 - Wystawa fotografii z albumu Nad Iłżanką i Zwolenką
 • 30.05.2011 - Rozpoczęcie wydawania sprzętu komputerowego dla 180 gospodarstw domowych w powiecie zwoleńskim. Projekt Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego ? przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego

 

Opracowanie, modernizacja kroniki współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

2010 rok

 • wrzesień - wydanie albumu Nad Iłżanką i Zwolenką
 • 27.09 - Od e-punktu do Europejskiego Internetowego Uniwersytetu Ludowego - podsumowanie projektu Integracja lokalna e-aktywizacja Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w powiecie zwoleńskim
 • 13.06 - seminarium podsumowujące projekt @ktywna Wieś - Praca dla Aktywnych
 • 13.06 - XI Dni Sycyny: Iskierki, ADHDub, Juri Tokar, The Crunch, Roxy
 • 25.02 - Walne Sprawozdawcze Zaberanie Czlonków S.O. SYCYNA

2009 rok

 • grudzień - Rozmowy oblane sokiem pomarańczy Justyny Pyrgiel (poezje) DVV
 • 18-22.11 - warsztaty EU Gruntvig Edukacja Międzypokoleniowa na Cyprze
 • 12.11 - konferencja naukowa Lokalnie, mądrze, aktywnie i z perspektywą
 • 26.07 - spotkanie seniorów Sycyny
 • 14.06 - konferencja Jakie projekty dla Sycyny-
 • 14.06 - Dni Sycyny: Iskierki, Sobótka, Eyaa, Tatra Roma, The Crunch, Roxy
 • 17.05 - konferencja Ku pedagogicznemu mistrzostwu
 • 10.04 - walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Stowarzyszenia

2008 rok

 • 15.06 - konferencja Technologie Informatyczne w ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego
 • 15.06 - Dni Sycyny: Iskierki, Sobótka, Samokhin Band, Gipsy Girls, kabaret Pirania
 • 29.03 - publikacja Stoi Oset Koło Drogi Wandy Krawiec (LEADER)
 • 27.03 - Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków SO. SYCYNA
 • 20.02 - publikacja Wielcy w małych ojczyznach (LEADER)

2008 rok

 • 15.06 - IX Dni Sycyny:
  • bieg przełajowy -Wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego-
  • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W OCHRONIE I POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - seminarium
  • Spektakl Śpiąca Królewsna Warsztat Terapii Zajęciowej - Zielonka Nowa
  • ISKIERKI - grupa dziecięca PSP Sycyna
  • Zespół SOBÓTKA z Czarnolasu i chór SYCYNA
  • Kabaret PIRANIA
  • SAMOKHIN BAND, GIPSY GIRLS, ROXY
 • 30.03 - nowy numer Wieści Sycyny
 • 29.03 - publikacja -Stoi Oset Koło Drogi- Wandy Krawiec
 • 27.03 - Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków S. O. Sycyna
 • 20.02 - publikacja -Wielcy w małych ojczyznach- (LEADER+)
 • 15.02 - oferta na projekt -Dni Sycyny 2008- - Dziedzictwo Jana Kochanowskiego, inspiracje rozwoju. Urząd Marszałkowski
 • 18.01 - spotkanie noworoczne

2007 rok

 • 27-30.10 - konferencja -Promowanie technologi cyfrowych, wśród osób starszych na terenach wiejskich- Barcelona (H. Bednardczyk, M. Gajowiak, M. Mendyck, L. Łopacińska)
 • październik - wizyta studyjna projektu LEADER+ we Włoszech (M. Sałbut, G. Stawarz, Z. Jaskulska i L. Kępińska)
 • 10.10 - seminarium metodologiczne -Promowanie znajomości technologii cyfrowych wśród osób starszych- - projekt MEVA
 • 06.10 - -Wielgie inspiracją Malczewskiego Dygasinkiego Karczewskiego- Seminarium, wystawa reprodukcji Jacka Malczewskiego, koncert (LEADER+)
 • 03.10 - seminarium metodologiczne -Edukacja informatyczna dorosłych - analiza i podsumowanie eksperymentu pedagogicznego- - projekt MEVA
 • 20.09 - wydanie folderu -Z naszych rąk, serc i umysłów...- (LEADER+)
 • 12.09 - seminarium metodologiczne -Założenia metodologiczne wstępnego integracyjnego kształcenia informatycznego dorosłych- - projekt MEVA
 • 12.09-10.10 - -Jak pracować na komputerze i korzystać z Internetu- - eksperyment pedagogiczny wstępnego integracyjnego kształcenia informatycznego osób starszych (dziadkowie z wnuczkami). Projekt COST A23
 • 30.07 - Powołanie Zwoleńskiego Uniwersytetu III-go Wieku im. Jana Kochanowskiego. Rektor Marianna Mendyk
 • 24.06 - -Imieniny Pana Jana-, Zwoleń
 • 23.06 - -Czrnoleskie Spotkania Sobótkowe-
 • 17.06 - Dni Sycyny:
  • bieg przełajowy -Wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego-
  • seminarium -Od Jana Kochanowskiego do Bolesława Leśmiana - inspiracje projektu LEADER+-
  • koncerty (Masztalscy, Elza i Cygańskie Gwiazdy)
  • Chór Sycyna
  • wręczenie dyplomów -Służmy poczciwej sprawie- za wkład w duchowe odrodzenie Sycyny dla: Emili Jaskólskiej, Hanny Pyrki, Henryka Chołuj, Waldemara Urbańskiego, Włodzimierza Kabusa
  • wręczenie stypendiów oświatowych: Magdalena Stępień, Milena Bednarczyk, Paulina Burzyńska, Paulina Maślak
 • 10.06 - uroczystości rocznicowe we wsi Podborek upamiętniające tragedie z okresu II wojny światowej
 • maj - 50 lat Biblioteki Publicznej w Sycynie
 • 23.05 - 60-lecie Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Życzenia przekazali Marianna Gajowiak oraz Mateusz Sałbut
 • 22.05 - wizyta studyjna uczestników projektu e-Learning -Promowanie znajomości technologi cyfrowych wśród osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie-. Partnerzy:
  • DIBA (Hiszpania)
  • NOVA DISTANCE (Szwecja)
  • SCHULUNGSZENTRUM FOHNSDORF (Austria)
  • Instytut technologii Eksploataci-PIB w Radomiu
 • 29.04-04.05 - Wyjazd szkoleniowy do Paryża
 • 24.04 - Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA

2006 rok

 • 27.11 - Delegacja DVV. Michael Samlowski - wicedyrektor Instytutu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej w Czarnolesie, Zwoleniu i Sycynie
 • 26.10 - Wybory samorządowe
 • 23.10 - dyskusja nad monografią -Ziemia Jana Kochanowskiego. Powiat zwoleński.- Dom Kultury w Zwoleniu
 • 15.10 - prezentacja monografii -Ziemia Jana Kochanowskiego. Powiat zwoleński.- Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu
 • 20.08 - przentacja monografi gminy Radzanów -615 lat. Radzanów i okolice.-
 • 03.08-16.08 - Kolonia letnia w Niedzicy dla klas szkół PSP w Barczy i Sycynie
 • 18.06 - Dni Sycyny:
  • wręczenie stypendiów oświatowych: Joanna Kaczmarczyk, Aneta Gąsiorek, Malwina Jarośińska, Norbert Sulik
  • wręczenie dyplomów -Służmy poczciwej sprawie- za wkład w duchowe odrodzenie Sycyny dla: Jerzego Kozińskiego, Bogusławy Jaworskiej, Bigniewa Buczmy, Małgorzaty Zyzek, Lidi Kęmpińskiej
  • bieg przelajowy -Wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego-
  • koncerty plenerowe (Bayer Full)
  • seminarium programu LEADER+ -Dziedzictwo kulturowe Jana Kochanowskiego, Jacka Malczewskiego, Bolesława Leśmiana w projektach europejskich-
 • 04.04 - Walne zebranie Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA
 • 03.03 - prezentacja monogorafi Włodzimierza Płowca - -Dzieje, ludzie, jarmarki końskie-
 • 31.01-16.02 - warsztaty w ramach programu LEADER+. Powołanie -Stowarzyszenie Dziecistwo i Rozwój- w Zwoleniu
 • 02.01 - kalendarz z pracami P. Stępnia

2005 rok

 • 21.09 - dwudniowe warsztaty szkoleniowe -Aktywni na rynku pracy-, oraz -Rozwój społeczności lokalnej- (GCI)
 • 19.06 - Dni Sycyny:
  • konferencja naukowa - -Wartości humanistyczne twórczości Jana Kochanowskiego w praktyce edukacyjnej współczesnej szkoły-
  • Zlot Szkół i Instytucji im. Jana Kochanowskiego. -Karta porozumień szkół im Jana Kochanowskiego-
  • prezentacja monografii -... im. Jana Kochanowskiego-
  • koncerty plenerowe (Robert Gabor i jego tabor)
  • wręczenie stypendiów oświatowych: Kinga Lis, Tomasz Krzysztoszek, Katarzyna Bednarczyk, Paweł Jaskulski, Emil Koziński, Norbert Wójcik
  • wręczenie dyplomów -Służmy poczciwej sprawie- za wkład w duchowe odrodzenie Sycyny dla: Tomasz Palacz, Tadeusz Derlatka
 • 06.04 - 22 dniowy bezpłatny kurs: -Pszczelarz - producent ziołomiodu i innych produktów pszczelich- 28 osób (Szydłowieckie Forum Gospodarcze, S.O. Sycyna i Urząd Miejski w Zwoleniu)
 • 19.04 - prezentacja monografii Piotra Lesińskiego -Z Gardzienic na Wiejską-
 • 11.04 - prezentacja monografii -Przyłęk nasza ziemia- pod redakcja Mariana Kusia
 • 31.03 - obrzędy wielkanocne w siedzibie Stowarzyszenia
 • 17.03 - spotkanie z prezesem Maciejem Flemingiem Prezesem Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w sprawie wydania senackiej edycji dzieł wszystkich Kochanowski Mistrz Mistrzów
 • 15.03 - walne zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia
 • 11.03 - spotkanie z Wójtem Chotczy. Wydanie monografii -Chotcza, wczoraj, dzis i jutro- pod redakcją Aliny Skorupskiej-Tomczyk i Władysława Witczaka
 • 09.03 - spotkanie Dyrektorów szkół im. Jana Kochanowskiego ze Zwolenia, Radomia i Pionek
 • 08.03 - Dzień Kobiet w Zwoleniu. Śpiewał Chór z Sycyny
 • 05.03 - nauczyciele z całej Polski - uczestnicy konferencji -Twórczość Jana Kochanowskiego wobec wyzwań współczesności- w Sycynie (Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, RODN, S.O. Sycyna)
 • 04.03 - warsztaty projektów strukturalnych i europejskich
 • 01.03 - radziliśmy w Zwoleniu nad monografią miasta i gminy Zwoleń
 • 17.02 - pierwsze posiedzenie Rady Naukowej senackiej edycji dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego -Kochanowski mistrz mistrzów-
 • 15.02 - spotkanie autorskie monografii -Stromiec- (koordynator prac Marek Matysiak)
 • 07.02 - spotkanie zespołu autorskich monografii -Powiat Zwoleń-
 • 07.02 - zebranie Zarządu Stowarzyszenia, zwołanie Walnego Sprawozdawczego Zebrania na 15.03.2005 r.
 • 31.01 - I spotkanie zespołu autorskiego dotyczące monografii Jedlinia Letnisko pod redakcja Lidi Brzozowskiej, Izabeli Rusinek, Doroty Zalewskiej i Bernarda Kowalika
 • 24.01 - XIX t. Biblioteki Sycyńskiej -Echa ziemi Tczowskiej- K. Kołodziejczyk, J. Madej, M. Stawarz

2004 rok

 • 18.12 - spotkanie z Katarzyną Sowulą autorką Fototerapii seria Europejki, wydawnictwo Czarne
 • 07.12 - zebranie Komitetu Wykonawczego Roku Jana Kochanowskiego - Czarnolas
 • 30.11 - podpisanie umowy z Ministerstwem Kultury na elektroniczne wydawnictwo -Jan Kochanowski Mistrz Mistrzów- (umowa nr 175/5767/DSTP/Śr.S/2004/1307)
 • 14.10 - Marszałek Sejmu RP Józef Oleksy w Sycynie
 • 01.10 - Otwarcie wystawy Jacek Malczewski w Radomiu i prezentacja reprintu Adama Heydel
 • 23.09 - wręczenie S.O. Sycyna nagrody za rozwój demokracji lokalnej FRDL
 • 24.09 - dyr. Piotr Brzeski Mazowieckiego Biura Rozwoju Regionalnego w Zwoleniu i Sycynie - stan ochrony dziedzictwa kulturowego
 • 08.09 - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Lech Antkiewicz w Sycynie
 • lipiec - pracownicy Gabinetu Wojewody Mazowieckiego - Wojciech Jabłoński w Sycynie
 • 21.07 - Komendant Główny OHP Janusz Lewandowski w Sycynie
 • 09.07 - Komisja Kultury Sejmiku Województwa Mazowieckiego z Jędrzejem Dmowskim
 • 02.07 - prezentacja tomu XVII Biblioteki Sycyńskiej - -Kazanów nad Iłżanką- Marcina Sołtysiaka w Kazanowie
 • 25.06 - prezentacja tomu XV Biblioteki Sycyńskiej - -Policzna - by czas nie zaćmił i niepamięć- Eugenii Januszewicz w Policznie
 • 26.06 - prezentacja wydawnictw Biblioteki Sycyńskiej w Czarnolesie (XIII Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe)
 • 21.06 - prezentacja tomu XVI Biblioteki Sycyńskiej - -Sanktuarium Maryjne w Wysokim Kole- Stanisława A. Traczyka w Wysokim Kole
 • 20.06 - Dni Sycyny:
  • seminarium doktoranckie: Współczesna polska nauka o kulturze - prof. dr hab. Roch Sulima z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
  • bieg przełajowy,
  • prezentacja książek - kawiarenka literacka,
  • prezentacja wydawnictw Biblioteki Sycyńskiej 2004,
  • wręczenie stypendiów oświatowych Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA,
  • wręczenie dyplomów -Służmy poczciwej sprawie- za wkład w duchowe odrodzenie Sycyny,
  • otwarcie przejścia drogowego przez Sycynę - droga krajowa 79,
 • 18.06 - prezentacja tomu XIV Biblioteki Sycyńskiej - Aneta Czyżewska -Wierzbica- w Wierzbicy
 • 03.06 - Radni Powiatu i Gminy Zwoleń w Sycynie
 • 19.05 -prezentacja wydawnictw Biblioteki Sycyńskiej oraz spotkanie z autorami: -Kresy minione i rozmyślania- Mieczysława Trzeciaka; -Radomskie prawosławie- (t. XIII) ks. Jarosława Antosiuka; -Odyseja wołyńska- Jerzego Peretiatkowicza - Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
 • 12.05 - prof. dr hab. Andrzej Bogaj (Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa) seminarium doktoranckie pt. -Prace doktorskie w IBE- Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 • 21.04 - seminarium -Sycyna Jana Kochanowskiego- poświęcone odbudowie zabytków w Sycynie (Ogólna koncepcja eksponowania, odbudowy zabytków oraz zagospodarowania Sycyny)
 • 15-16.04 - Szczebrzeszyn - seminarium -Społeczny wymiar edukacji dorosłych-
 • 15.03 - Walne Sprawozdawczo-Wyborcze zebranie Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna
 • 12.03 - w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu odbyło się seminarium -Projekty do sektorowych programów operacyjnych-. W seminarium udział wzięli pracownicy Instytutu przedstawiciele władz samorządowych powiatu zwoleńskiego
 • 08.03 - Dzień Kobiet. Spotkanie z autorem -Ludzkiej drogi- Władysławem Owczarkiem -Bułą-
 • 03.03 - Kurator Mazowiecki Ryszard Raczyński oraz Pani Dyrektor Delegatury Kuratorium w Radomiu Barbara Skołbania odwiedzili Sycynę i powiat zwoleński
 • luty - zostały złożone wnioski na pracownie informatyczne w szkołach powiatu zwoleńskiego: Babina, Baryczy, Czarnolasu i Zakrzówka (Kuratorium i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu)
 • 25.02 - wizyta Komitetu Wykonawczego Roku Jana Kochanowskiego Wojewody Mazowieckiego i Ministra Kultury w Czarnolesie, Zwoleniu i Sycynie
 • 20.02 - prezentacja tomu XII Biblioteki Sycyńskiej - J. Madejski -Iłża zapamietana- w Iłży
 • 18.02 - zebranie pełnomocnikow i kierownictwa Gmin, Starostwa i Telefonii Pilickiej - informatyzacja powiatu
 • 11.02 - wizyta Senatora Ryszarda Sławińskiego - Przewodniczącego Komisji Kultury Senatu RP
 • 03.02 - powołanie Komitetu Wykonawczego Roku Jana Kochanowskiego u Wojewody Mazowieckiego

2003 rok

 • 17.12 - powstanie zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego Sycyna
 • 01.12 - uroczyste otwarcie sieci eSycyna w powiecie zwoleńskim w Domu Kultury w Zwoleniu; ropoczęcie pilotażowej informatyzzacji Wrota Powiatu Zwoleńskiego
 • Listopad - grant MGPiPS: Kazanów - Kazanów Gminne Cetrum Informacji - kolejne komputery w sieci eSycyna
 • 26.11 - zakończenie Kursu, -Kazanów - Gminne Centum Informacji- (XXIII kurs, 22 osoby)
 • 25.11 - zakończenie kursu -Technologie informacyjne w szkole- - (XXII kurs, 16 osób)
 • Listopad - otwarcie kolejnych ePunktów w gminach: Policzna. Przyłęk, Tczów
 • Październik - kolejne 17 komputerów w sieci eSycyna - dar Niemieckiego Związku Uniwersytetów Ludowych DVV
 • listopad - Kozieniecki projekt edukacji ekologicznej -Co się dzieje w gniazdach-- (XXI kurs, 20 osób)
 • Lipiec - sierpień - wakacje z komputerem w bibliotece w Sycynie (codziennie 15 do 30 uczestników)
 • 26.09 - Radomski projekt edukacji ekologicznej -Co się dzieje w gniazdach-- (XX kurs, 25 osób)
 • wrzesień - zakończenie kursu -Technologie Informacyjne w Szkole- - (XIX kurs, 30 osób)
 • Lipiec - spotkanie w Starostwie w Zwoleniu - prezentacja planu działania i realizacji projektu eSycyna, dotyczącego stworzenia sieci komputerowej w powiecie zwoleńskim
 • Czerwiec - zakupy własne komputerów do sieci eSycyna
 • 15.06 - Dni Sycyny:
  • bieg przełajowy,
  • seminarium naukowe -Innowacje w edukacji ekologicznej - Co się dzieje w gniazdach--,
  • prezentacja książki Marii i Józefa Półturzyckich -Ślady i pamiątki Jana Kochanowski- (tom XI),
  • wręczenie certyfikatów sieci eSycyna,
  • wręczenie stypendiów oświatowych,
  • uroczyste otwarcie -Domu Jana- (po remoncie, który wyniósł 60 tys. zł) - siedziby Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna,
  • występy artystyczne.
 • czerwiec - zakończenie kursu Lipski i Zwoleński projekt edukacji ekologicznej -Co się dzieje w gniazdach-- (XVII i XVIII kurs, 108 osób)
 • 13.05 - Panel Europejski w Warszawie w Domu Księgarza na kanwie książki -Idee humanistyczne renesansu w integracji europejskiej- (tom X). Prezentacja działalności Stowarzyszenia
 • 23-25.04 - zaprezentowanie wydwnictwa Biblioteki Sycyńskiej w czasie Lipskich spotkań z książką
 • 31.03 - walne zebranie Stowarzysznnia Oświatowego SYCYNA
 • 31.03 - otwarcie działalnosci Gminnego Centrum Informacji z centralą w Sycynie
 • 29.03 - prezentacja książek, Stowarzyszenie na targach pracy w WSP ZNP Warszawie
 • 17.04 - Na zaproszenie Posła RP Marka Wikińskiego wizytacja władz samorządowych i rządowych przygotowujących obchody rocznicowe Jana Kochanowskiego w latach 2004-2005
 • Marzec - zakończenie kursu -Podstawy obsługi komputerów- (XVI kurs, 24 osoby)
 • Marzec - zakończenie kursu -eSycyna - Gminne Centrum Informacji- (XV kurs, 39 osób)
 • Luty - zakończenie kursu -Grafika koputerowa i cyfrowa edycja fotografii- (XIV kurs, 20 osób)
 • Luty - wznowienie działalności Koła Gospodyń Wiejskich
 • 11.01 - zakończenie kursu -Technologie Informacyjne w szkole- (XII i XIII kurs, 41 osób)

2002 rok

 • grudzień - spotkanie z marszałkiem Senatu RP - rocznica Jana Kochanowskiego
 • 16.12 - Grant MGPiPS na realizację projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji w Gminie Zwoleń - kolejne komputery w sieci eSycyna
 • 28.11 - seminarium doktoranckie z udziałem prof. Grzegorza Kiedrowicza pt. -Stosowanie technologii informacyjnych w szkołach zawodowych i ogólnokształcących-
 • 25.10 - inauguracja Mazowieckiego projektu edukacji ekologicznej - -Co się dzieje w gniazdach-- w Wielgiem. Prezentacja książki Adolfa Dygasińskiego -Co się dzieje w gniazdach-- (tom VIII) oraz Wacława Karczewskiego -W Wielgiem- (tom IX)
 • 25.10 - inauguracja Roku Edukacji Dorosłych w Zwoleniu
 • październik - posiedzenie Komisji Kultury Senatu RP - rocznice Jana Kochanowskiego
 • czerwiec - przekazanie 12 komputery do sieci eSycyna - dar Niemieckiego Związku Uniwersytetów Ludowych DVV
 • 22.06 - Dni Sycyny:
  • wieczór harcerski,
  • wręczenie stypendiów,
  • przekazanie aktów sieci informatycznej eSycyna,
  • występy artystyczne,
  • obrzędy sobótkowe,
  • prezentacja książki -O dzban Czanoleskiego miodu- - VII tomu Biblioteki Sycyńskiej.
 • 20-22.06 - konferencja naukowa pod patronatem Senatu RP - -Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej- w Radomiu
 • 20.06 - prezentacja książki -Proteus - Świat Jana z Czarnolasu- (tom VI) Janusza Pulnara w LO w Zwoleniu, radomska prapremiera -Odprawy posłów greckich- J. Kochanowskiego w reżyserii A. Sroki - uczestnictwo mieszkańców Sycyny
 • 15.06 - biegi przełajowe - Sycyna 2002
 • 06.06 - spotkanie w Starostwie w Zwoleniu - prezentacja planu działania i realizacji projektu eSycyna, dotyczącego stworzenia sieci komputerowej w powiecie zwoleńskim
 • 03.06 - seminarium doktoranckie z prof. dr. hab. Tomaszem Nałęczem - -Po co nam historia - problemy i metody badań historyka-
 • czerwiec - sierpień - remont Agronomówki
 • 31.05 - podpisanie aktu notarialnego w Radomiu przez Spółdzielnie Mleczarską -Rolmlecz- i Stowarzyszenia na zakup działki z budynkiem po byłej zlewni mleka
 • 26.04 - 05.05 - program Leonardo da Vinci - Przedsiębiorcza wieś; wizyta SO Sycyna w Niemczech (14 osób)
 • 16.04 - seminarium doktoranckie z udziałem prof. Stanisława Kaczora
 • 26.03 - spotkanie Prezydium Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej
 • 22.02 - podpisanie aktu notarialnego przez przedstawicieli Starostwa i Stowarzyszenia na zakup Agronomówki
 • 19.02 - sesja Rady Miejskiej - przedstawienie przez Prezesa prof. Henryka Bednarczyka dorobku Stowarzyszenia i problemów rozwoju Sycyny
 • 08.02 - Walne zebranie Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA

2001 rok

 • 26.11 - seminarium naukowe -Rynek pracy a kształcenie zawodowe na Mazowszu-
 • 26.11 - publikacja raportu z badań -Diagnoza potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku pracy-
 • Październik - grudzień - kurs -Technologie informacyjne w szkole- (XI kurs, 14 osób)
 • 23.11 - -Skrzydła 2001- nagroda Słowa Ludu dla Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA
 • 26.10 - -Ciepielów dawniej i dziś- - prezentacja V tomu Biblioteki Sycyńskiej
 • 26.10 - prezentacja IV tomu Biblioteki Sycyńskiej - -Sycyna - gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego-
 • październik - grudzień - Agroalternatywa Mazowsze 2001, realizacja projektu: -Poradnictwo zawodowe oraz wspieranie przedsiębiorczości- (7 powiatów południowego Mazowsza), kurs -Metody i formy aktywizacji, poradnictwa zawodowego oraz wspieranie przedsiebiorczości- (X kurs, 56 osób)
 • lipiec - kurs -Oprogramowanie komputerowe w pracach edytorskich i administracyjnych- (IX kurs, 12 osób)
 • lipiec - sierpień - wakacje z komputerem w bibliotece w Sycynie (codziennie 15 do 30 uczestników)
 • lipiec - zgłoszenie projektu -Mała integracja lokalna i europejska na wsi- w konkursie Małych Grantów Delegatury Komisji Europejskiej w Warszawie
 • lipiec - rozpoczęcie przygotowań do Mazowieckiego projektu edukacji ekologicznej - -Co się dzieje w gniazdach--
 • czerwiec - lipiec - wizyta Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA w Austriackich Uniwersytetach Ludowych
 • czerwiec - lipiec - program Leonardo da Vinci: nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych z wizytami studyjnymi w Hiszpanii i Niemczech
 • czerwiec - wyróżnienie w konkursie -Złota Róża- przewodniczącego SLD za -Inicjatywy społeczne-
 • 22.06 - obrzędy sobótkowe w Sycynie organizowane przez UGM w Zwoleniu
 • 20.06 - inauguracyjne seminarium doktoranckiego
 • 20.06 - seminarium naukowe - -Ochrona i prezentacja zabytków Sycyny-
 • 16.06 - Dni Sycyny:
  • zlot harcerski,
  • wręczenie stypendiów,
  • bieg przełajowy,
  • prezentacja III tomu Biblioteki Sycyńskiej - -Wybór poezji M. Konopnickiej-,
  • występy artystyczne.
 • maj - czerwiec - Realizacja projektu -Poradnictwo i informacja zawodowa za pośrednictwem Internetu- - Agroalternatywa 2000 cz. II (Fundacja Rozwoju Polityki Społecznej) - kurs VIII, 72 osoby
 • 16.05 - warsztaty dziennikarskie uczniów Gimnazjum Publicznego w Sydole (Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Redakcja Słowa Ludu, Radio -Radom-
 • kwiecień - czerwiec - Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA w programie Agroalternatywa Mazowsze 2000 (WUP w Warszawie). Kurs -Opracowanie oraz wdrożenie programu doradczego dla 22 samorządów powiatowych w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych na lokalnych rynkach pracy- (kurs VII 72 osoby)
 • kwiecień - -Wiejski Ośrodek Wspierania Aktywności Społecznej- - projekt Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA w programie Wojewody Mazowieckiego
 • 09.04 - Walne Zebranie Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA
 • 29.03 - uchwałą Rady Gminy i Miasta Zwolenia - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie staje się znów 6-klasową
 • styczeń - kwiecień - kursy: -Technologie informacyjne w szkole- (IV i V kurs) oraz -Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna- (VI kurs, 136 osób)

2000 rok

 • 05.07 - wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 • lipiec - pracownia informatyczna w Sycynie - dar Niemieckiego Związku Uniwersytetów Ludowych DVV
 • lipiec - zakończenie kursu -Podstawy obsługi komputera- (I kurs, 10 osób)
 • sierpień - wakacyjne kursy komputerowe dla młodzieży i dorosłych
 • 21.08 - grant Kuratorium mazowieckiego dla S. O. Sycyna na prowadzenie kursu -Technologie informacyjne w szkole- (II kurs, 80 osób)
 • 05.10 - projekt wymian Leonardo da Vinci -Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli dla poprawy konkurecyjności absolwentów szkół rolniczych i kursów na rynku pracy- dla ZSR w Zwoleniu (opracowany przy współpracy Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA)
 • 30.10 - wypłata pierwszych stypendiów oświatowych Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA
 • październik-listopad - kurs -Technologie informacyjne w szkole- (III kurs, 71 osób)
 • 17.06 - Dni Sycyny:
  • seminarium naukowe -Problemy ustawicznej edukacji dorosłych na wsi-,
  • festyn,
  • zjazd absolwentów,
  • otwarcie pracowni informatycznej,
  • wręczenie stypendiów oświatowych ufundowanych przez parlamentarzystów,
  • prezentacja monografii -Sycyna wiek XX- (tom I) i -Wyboru poezji J. Kochanowskiego- (tom II),
  • bieg przełajowy.
 • 14.06 - list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna
 • 08.06 - zebranie Komitetu Organizacyjnego Dni Sycyny w Starostwie Zwoleńskim
 • 31.05 - zebranie wiejskie - organizacja Dni Sycyny
 • 19.05 - podpisanie umowy z Niemieckimi Uniwersytetami Ludowymi
 • 30.03 - zebranie wiejskie - program planu pracy Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA
 • marzec - ustalenie doraźnego planu porządkowania terenu wokół pomników z konserwatorem, urzędami powiatu i gminy
 • 15.03 -przedstawienie celów i zadań SOS Radzie Powiatu Zwoleńskiego
 • 22.02 - decyzja Rady Miasta i Gminy w Zwoleniu o zmniejszeniu liczby klas w SP w Sycynie z 6 do 3
 • 22.02 - mieszkańcy Sycyny bronią swojej szkoły na sesji Rady Gminy i Miasta
 • 21.02 - konkurs recytatorski w SP w Sycynie
 • 31.01 - Walne Zebranie Stowarzyszenia
 • 11.01 - rejestracja Stowarzyszenia w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego

1999 rok

 • 22.10 - seminarium naukowe -Problemy małych szkół wiejskich-
 • Październik - ukazał się pierwszy nr -Wieści Sycyny-
 • 08.09 - zebranie Komitetu Założycielskiego

Kalendarium

 • 1191 - pierwszy zapis historyczny dotyczący Sycyny (Szyczyny)
 • 1418 - pierwszy znany z imienia dziedzic Sycyny: Mikołaj de Szycina
 • 1470 - pierwszy opis wsi przez Jana Długosza
 • 1525 - zakupienie całej wsi przez Piotra Kochanowskiego
 • 1530 - urodził się w Sycynie Jan Kochanowski
 • 1621 - obelisk upamiętniający bitwę pod Chocimiem
 • 1684 - zrzeszanie się Sycyny przez Kochanowskich
 • 1706 - spalenie wsi przez wojska szwedzkie
 • 1788 - wieś kupuje Kazimierz Olechowski
 • 1815 - zakup wsi przez Kazimierza i Agnieszkę Młodeckich
 • 1840 - Sycynę nabywa hr. Matuszewicz, a następnie hr. Potocki
 • 1854 - zakup Sycyny przez Augusta i Laurę Morzkowskich
 • 1861 - dziedzice wsi zamieniają chłopom pańszczyznę na czynsz
 • 1864 - carskie ukazy uwłaszczeniowe
 • 1872 - przejęcie majątku Sycyna przez Wacława Czaplińskiego
 • 1890 - nielegalna szkółka dla dzieci wiejskich Janiny Czaplińskiej
 • 1915 - stacjonowanie wojsk rosyjskich we wsi majątku Sycyna
 • 1920 - rozpoczyna się nauka w szkole podstawowej
 • 1921 - w Jasieńcu Soleckim powstaje parafia
 • 1928 - budowa szkoły i domu ludowego
 • 1932 - koło Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici"
 • 1941 - zajęcie majątku Sycyna przez niemieckiego zarządcę Stockfisha i eksmisja Czaplińskich
 • 1945 - 14 stycznia Niemcy wycofują się z Sycyny, wysadzają most - powstaje Państwowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego
 • 1946 - parcelacja majątku Sycyna-Państwowe Gospodarstwo Rolne
 • 1956 - powstaje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przełom"
 • 1957 - Filia biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu
 • 1958 - powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Sycynie
 • 1962 - elektryfikacja wschodniej części Sycyny
 • 1972 - pożar w Sycynie
 • 1980 - odsłonięcie pomnika poety
 • 1989-1992 - budowa wodociągu
 • 1999 - powstaje Stowarzyszenie Oświatowe "Sycyna"
 • 2000 - Konferencja naukowa Problemy małych szkół wiejskich"
 • 2000 - Monografia Sycyna XX wiek
 • 2000 - Początek programu "eSycyna - komputer w każdej wsi"
 • 2000 - Wizyta prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 • 2000 - Konferencja naukowa "Problemy ustawicznej edukacji dorosłych na wsi"
 • 2001 - Seminarium "Odnowa i prezentacja zabytków Sycyny"
 • 2002 - Zakup i adaptacja budynków zlewni mleka i agronomówki
 • 2002 - Realizacja projektu Leonardo da Vinci "Przedsiębiorcza wieś"
 • 2002 - Współorganizacja konferencji "Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej"

 

 

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 567679 gościem.