Galerie
Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach powiatu zwoleńskiego. E-inclusion 2012 r.

Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach powiatu zwoleńskiego (POIG.08.03.00-14-134/09).

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 180 gospodarstw domowym na terenie powiatu zwoleńskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - ze względu na niepełnosprawność bądź niekorzystną sytuację materialną - poprzez zapewnienie im w okresie lipiec 2010 - grudzień 2012 r. sprzętu komputerowego (180 zestawów komputerowych) i dostępu do Internetu. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.08.03.00-14-134/09).


Przygotowania, konsultacje z wójtami gmin i radami były prowadzone od 2009 r. W wyniku konkursu wyłoniono organizację pozarządową SO Sycyna do konsorcjum JST w celu przygotowania i realizacji projektu. W październiku 2010 r. starosta Jerzy Koziński podpisał umowę na realizację projektu. Wtedy z uczestnictwa w projekcie wycofały się gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów. Tylko dzięki determinacji pozostałych partnerów, głównie nowego starosty Waldemara Urbańskiego oraz burmistrz Bogusławy Jaworskiej, SO Sycyna zdecydowało o realizacji projektu. Podpisano umowę  o utworzeniu nowego partnerstwa.
Zmodyfikowany projekt realizuje partnerstwo:

 • Powiat Zwoleński - zarządzający projektem, gospodarstwa domowe - niepełnosprawni, rodziny zastępcze, uczniowie szkół ponad-gimnazjalnych;
 • Gmina Zwoleń - gospodarstwa domowe, uczniowie gimnazjów + VI klasa szkoły podstawowej;
 • Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna - szkolenia, liderzy grup, doradztwo edukacyjne i informatyczne, ewaluacja.

Działania projektu:

 1. Uruchomienie: Biura Projektu, strony www (I kw. 2011).
 2. Procedury przetargowe, zakup sprzętu komputerowego i dostępu do bezprzewodowego Internetu (I-II kw. 2011).
 3. Informacja, promocja i rekrutacja (I-II kw. 2011, dochód w gospo-darstwie domowym na osobę do 352 zł, samotnie gospodarujący do 471 zł).
 4. Kwalifikacja uczestników projektu (II kw. 2011).
 5. Przekazania sprzętu beneficjentom i zapewnienie dostępu do Internetu (III kw. 2011 - IV kw. 2012).
 6. Szkolenia (II kw. 2011 - IV kw. 2012) podstawy obsługi komputera, e-społeczeństwo, liderzy grup - zaawansowane technologie.
 7. Monitoring i kontrola wykorzystania sprzętu, ewaluacja (III kw. 2011 - IV kw. 2012), aktywność w e-doradztwie, użytkowania komputera, korzystania z Internetu (rejestracja wejść).
 8. Zapewnienie wsparcia w użytkowaniu sprzętu (III kw. 2011 - IV kw. 2012), e-doradztwo edukacyjne i informatyczne.
 9. Modernizacja sprzętu (IV kw. 2012).
 10. Promocja projektu, organizacja konferencji (2011 - IV kw. 2012).


Strona internetowa projektu

http://www.e-inclusion.zwolenpowiat.pl/ została oparta o system zarządzania treścią (CMS) na licencji GNU General Public License. Serwis internetowy wspomaga nauczanie i uczenie się uczestników szkoleń, zarządzanie i obsługę projektu oraz upowszechniania rezultaty.


Rekrutacja beneficjentów projektu poprzedzona była akcją promocyjno-informacyjna na terenie powiatu, głównie poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej, na przystankach, w sklepach, urzędach pocztowych. Na podstawie zgłoszeń Komisja składająca się z przedstawicieli Partnerów realizujących projekt dokonała ostatecznej kwalifikacji uczestników w oparciu o kryteria dochodowe, niepełnosprawność.
Rekrutacji uczestników dokonali:
Starostwo powiatowe - 72 osoby niepełnosprawne, uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu zwoleńskiego,  gmina Zwoleń - 108 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i uczniów gimnazjum z gminy Zwoleń.


Przekazanie komputerów i drukarek

Od dnia 30 maja 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu Starosta Zwoleński Waldemar Urbański i Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska przekazywali codziennie dwóm grupom sprzęt komputerowy. Podpisywano umowy użyczenia i przeprowadzono pierwsze zajęcia szkoleniowe - instruktażu obsługi sprzętu. Przekazywane laptopy firmy Dell model Inspiron N5030, wyposażone w procesor firmy Intel model Pentium Dual Core T4500, średnica monitora 15,6-cali High Definition wykonanym w technologii WLED. Ponadto w każdym komputerze zainstalowano pamięć RAM DDR3 o łącznej wielkości pamięci 3072 MB. Na każdym z laptopów został zainstalowany system operacyjny firmy Microsoftu Windows 7, pakiet biurowy Microsoft Office 2010 z dożywotnią licencją użytkowania i system antywirusowy F-Secure.  Od 1 czerwca 2011 r. do 30 grudnia 2012 r. uczestnicy projektu uzyskali opłacony dostęp do Internetu.


Szkolenia
Zorganizowano 17 podstawowych grup szkoleniowych blisko miejsc zamieszkania: w Zwoleniu, Baryczy, Kazanowie, Sycynie, Sydole, Policznej, Przyłęku i Tczowie.
Przyjęto idee otwartego innowacyjnego szkolenia stacjonarnego i na odległość on-line. To są awangardowe zadania, które powszechnie nie są prowadzone. Materiały metodyczne wyjaśniały nauczycielom i słuchaczom idee, organizacje i treści kształcenia, głównie zawierały przykłady samodzielnego opracowania zadań i wymuszały stałe posługiwanie się komputerem i Internetem. Treści i formy kształcenia łączyły, więc elementy ewaluacji uczestnictwa beneficjentów.
Zakładaliśmy również intensywne samodzielne kształcenie. Dla zwiększenia współpracy w grupie w każdej z grup powołaliśmy lidera i w konsekwencji grupę Talenty. Dlatego do wydanej książki zgodnie z sugestiami wykładowców i bardzo zróżnicowanych beneficjentów opracowano założenia metodyczne.
Po przeanalizowaniu ofert wykładowcami na kursach zostali: mgr Teresa Kaczmarek, mgr Cezariusz Lewikowski, dr Zbigniew Kramek, mgr Tomasz Kupidura, mgr Paweł Ozga, mgr Agnieszka Strzelecka, mgr Tomasz Sułkowski, mgr Jarosław Kaczyński, mgr Elżbieta Dębiec, mgr Wojciech Oparcik, mgr Renata Kustra.
W 2011 r. zrealizowany został kurs Podstawy obsługi komputera i połączeń z Internetem (4 moduły) stacjonarny: 24 h, maj?czerwiec 2011 r. e-learningowy: 16 h, wrzesień-grudzień 2011 r. Uczestnicy nabyli umiejętności użytkowania komputera, zastosowania podstawowych aplikacji komputerowych, poruszania się po Internecie, korzystania z komunikatora internetowego Skype oraz zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa systemu komputerowego.
Odbyły się zajęcia dla liderów grup, w tym wyjazd studyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Dla grupy niepełnosprawnych zorganizowano zajęcia indywidualne.
Przed nami kurs E-społeczeństwo (3 moduły) stacjonarny: 40 h, marzec?kwiecień 2012 r. e-learningowy: 20 h, kwiecień?czerwiec 2012 r. Celem kursu jest uzyskanie i utrwalenie umiejętności komputerowych, internetowych w zakresie e-learningu, e-pracy, e-usług, zakupów, banków, e-administracji.
Najbardziej innowacyjnym elementem, a jednocześnie ewaluacją umiejętności wykorzystania komputerów było szkolenie e-learningowe. Niestety kilkanaście osób nie zaliczyło tego szkolenia. Jeśli do 15 lutego te zaległości nie zostaną uzupełnione, będziemy sugerować Starostwu rozwiązanie umowy i zwrot sprzętu dla kolejnych na liście kwalifikacyjnej.
Monika Kaczmarska, Renata Wólczyńska


O projekcie:
Waldemar Urbański Starosta Zwoleński: Bardzo się cieszę, że doszło do realizacji Projektu "Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gmi-nach Powiatu Zwoleńskiego", dzięki któremu 180 gospodarstw domowych z terenu powiatu zwoleńskiego zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz bezpłatny dostęp do Internetu.
Trudności, na jakie napotykał powiat zwoleński od chwili podjęcia decyzji o przystąpieniu do konkursu często stawiały realizację tego przedsięwzięcia pod znakiem zapytania. Szczególnie trudnym momentem była rezygnacja 4 gmin powiatu zwoleńskiego z partnerstwa na rzecz realizacji projektu.
 Przed samorządem powiatowym jako Liderem oraz miastem Zwoleń i Stowarzyszeniem Oświatowym "Sycyna - jako partnerami pozostała niełatwa decyzja, co dalej z projektem"
Dzisiaj jakosStarosta mogę być dumny z kroków, jakie wówczas podjęliśmy. Wiele problemów, które pojawiają się podczas realizacji tego przedsięwzięcia rekompensują uśmiechy dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, którzy zostali obdarowani nie tylko czymś materialnym w postaci laptopa i drukarki, ale którym zostało otworzone ?okno na świat? w postaci bezpłatnego dostępu do Internetu.
 Nie bez znaczenia jest także możliwość zdobycia przez nich wiedzy na temat wykorzystania e-usług w ich codziennym życiu, czego uczą się podczas darmowych szkoleń.
Docierające do mnie informacje na temat wymiernych korzyści, jakie płyną z tego projektu dla 180 gospodarstw domowych zamieszkujących na terenie powiatu zwoleńskiego skłaniają mnie do przemyśleń na temat dalszych działań, jakie można podjąć na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i dla rozwoju informatyzacji w naszej "Małej Ojczyźnie".

Wykładowcy:
mgr Renata Kustra: Szkolenia stacjonarne i e-learningowe w dużym stopniu przyczyniły się do zwiększenia wykorzystania sprzętu komputerowego przez osoby uczestniczące w kursie. Kurs dał możliwość nauki obsługi komputera (osoby niepełnosprawne - większość z nich nie miała do tej pory możliwości nauczenia się obsługiwać komputer) oraz pozwolił pogłębić posiadaną już wiedzę (uczniowie). Sprzęt komputerowy wraz z łączem internetowym stał się nowoczesnym narzędziem komunikowania  i poszukiwania informacji.
Szczególnie cenny dla osób niepełnosprawnych, którym dał pewność siebie, przyczynił się do nawiązywania kontaktów, podtrzymywania i zdobywania znajomości. Podczas kursu uczestnicy opanowali obsługę komputera wraz z urządzeniami peryferyjnymi, poruszanie się w środowisku Windows, komunikowanie za pomocą nowoczesnych technik
(gg, skype, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe), posługiwanie się programami użytkowymi (Word, PowerPoint), Internetem (poszukiwanie informacji, pobieranie plików, logowanie do serwisów).
dr Zbigniew Kramek: uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych, jak i sesjach e-learningowych wymagało użycia i wykorzystania sprzętu komputerowego do realizowanych tematów i ćwiczeń. Uczestnicy zajęć e-learningowych wykorzystujący komunikator Skype mogą w sposób bezpośredni (w czasie rzeczywistym) uzyskać informacje i wskazówki od prowadzącego zajęcia na temat wykonania poszczególnych ćwiczeń, zaplanowanych w "Materiałach  szkoleniowych dla uczestnika projektu". Natomiast za pomocą poczty e-mail mogą oni przesłać wykonane prace ćwiczeniowe do prowadzącego zajęcia. W tym przypadku wymiana informacji odbywa sie w sposób asynchroniczny (czyli z pewnym opóźnieniem czasowym).
Wykorzystanie sprzętu komputerowego jest najbardziej widoczne właśnie na zajęciach on-line prowadzonych w sieci Internet, na których możliwa jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami kursu i prowadzącym zajęcia oraz pomiędzy samymi uczestnikami kursu.
mgr Paweł Ozga: uważam, że szkolenia prowadzone w ramach projektu w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia wykorzystania sprzętu komputerowego, ale również podnoszą poziom świadomości możliwości wykorzystania technologii informacyjnych beneficjentów w życiu codziennym. Odpowiedni dobór tematyki zajęć oraz zadań do wykonania pozwalają nawet wyizolowanym od społeczeństwa informatycznego uczestnikom projektu szybko nadrobić braki wiedzy i umiejętności tak bardzo potrzebnych w dzisiejszych czasach. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych zajęć mogę jednoznacznie stwierdzić, że większość użytkowników już w chwili obecnej potrafi w pełni i efektywnie wykorzystywać otrzymany sprzęt.

Słuchacze, beneficjenci:
Pani Sylwia Kwaśnik, matka Adriana uczestnika projektu kontaktuje się z bratem mieszkającym w Niemczech za pomocą komunikatora Skype.

Wiedza pozyskana z Internetu o ciekawych miejscach w kraju pozwoliła Pani Zofii Pawlikowskiej, matce Bartka uczestnika projektu na organizowanie wycieczek dla członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych oraz dla osób z I grupą inwalidzką Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonce Starej (zwiedzili Międzyzdroje).

Tomasz Fijołek: Mam nadzieje, że sprzęt będzie długo służył i pomagał w nauce. Szkolenia pomagają poznać wszystkie przydatne funkcje komputera. Rozmawiałem z kilkunastoma osobami przez Skype i pocztą e-mail.

Jacek Zawadzki: wiążę nadzieje, że będę dalej mógł poznawać komputer i korzystać z niego. Szkolenia dobrze wpływają na wykorzystywany sprzęt (opracowanie: M. Kaczmarska, T. Kupidura).

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Centrum Nauki Kopernik jest jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki z codziennością. Misją Centrum Nauki Kopernik jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się oraz inspirowanie dialogu społecznego na temat nauki.
Wyjazd liderów grup 11 XI 2011 r. do Centrum związano z praktyczną demonstracją, pokazem stosowania technologii Informatycznych w praktyce dla wzmocnienia motywacji uczenia się wszystkich słuchaczy.
Prawie 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach, w tym planetarium i laboratoriach tematycznych, zaawansowane technologie i multimedia, ale też proste rozwiązania, często oparte na wynalazkach sprzed wielu lat.
Układ galerii i rozmieszczenie eksponatów stwarzają możliwość samodzielnego, bezpiecznego poruszania się po wystawach Centrum Nauki Kopernik. Dotyczy to klas, grup i pojedynczych uczniów. Każdy nauczyciel może tu przeprowadzić swoje własne, niepowtarzalne zajęcia. Do niego należy wybór galerii, dobór eksponatów, forma prowadzenia zajęć (proporcje: czas nauki a czas zabawy; poziom samodzielności), określenie czasu ich trwania itp. CNK realizuje w ten sposób misję budzenia ciekawości świata, stawiania pytań, inspirowania do dalszych działań.
     
Naszym Liderom grup dostarczyło wielu wrażeń przeprowadzenie kilku samodzielnych eksperymentów. Wyprodukowali prąd dla miniaturowego miasteczka, spojrzeli na świat oczami psa, wywoływali pioruny. Nawet się nie zorientowali, jak minęło kilka godzin. Bo tam nie sposób się nudzić, odkrywając wiele ciekawostek i tajemnic naszego świata. Każdy z nas przez chwilę mógł poczuć się jak naukowiec.
(M. Kaczmarska) 05.01.2012r.

Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna we współpracy z Powiatem Zwoleńskim i Gminą Zwoleń ogłasza nabór usługodawców świadczących usługi przewozu, transportu uczniów gimnazjów i dorosłych niepełnosprawnych w stopniu lekkim w projekcie Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego

W dniu 28.10.2010 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego a w dniu 02.12.2010 r. została zawarta nowa umowa partnerstwa.

W związku z przyjętymi zobowiązaniami SO Sycyna ogłasza nabór usługodawców świadczących usługi przewozu, transportu uczniów gimnazjów i dorosłych niepełnosprawnych w stopniu lekkim 11 grup od 8 do 13 osób.

Trasa:

 • II GT Zwoleń Publiczne Gimnazjum - Osiny, Mostki, Bartodzieje
 • IV GT Zwoleń ZSRT - Janów, Linów, Podzagajnik
 • V GT Zwoleń ZSRT - Szczęście, Cyganówka, Strykowice Podl.
 • VIII GT Sydół Publiczne Gimnazjum - Wólka, Karolin, Wacławów
 • IX GT Sycyna PSP - Jasieniec Solecki
 • X GT Strykowice Publiczne Gimnazjum - Paciorkowa Wola Helenówka, Józefów
 • XIII GPT Zwoleń ZSRT - Niwki, Koszary
 • XIV PT Kazanów Publiczne Gimnazjum - Kowalków, Kroczów, Niechów, Ranachów
 • XV PT Policzna Publiczne Gimnazjum - Wilczowola, Czarnolas, Gródek, Zawada
 • XVI PT Przyłęk Publiczne Gimnazjum Lucimia, Babin, Załazy, Mierżączka
 • XVII GT Barycz PSP - Zastocze, Jasieniec, Zielonka

Terminy:

 • Grupy IV, V, IX: 03.06 - 17.30, 04.06 - 13.30, 06.06 - 17.30
 • Grupy II, VIII, X, XIV, XVI,-  10.06 - 17.30, 11.06. - 13.30, 13.06. - 17.30
 • Grupy XIII, XV, XVII - 17.06 -17.30, 18.06 - 13.30, 20.06 -17.30

Oczekujemy: na oferty z ceną transportu za 1 km, oraz potwierdzenie uprawnień i doświadczenia do 03.06.2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia SO Sycyna (Sycyna Kolonia 126A, 26?700 Zwoleń, e-mail: sycyna@ppp.pl).

Informacje mgr Monika Kaczmarska tel. 511 978 043.

Z wybranymi oferentami zostaną zawarte stosowne umowy.

Więcej informacji na stronie www.e-inclusion.zwolenpowiat.pl

 

 

Prezes SO Sycyna
prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

 


Przyjęte oferty pracy - wykładowców

Z radością informuję o przyjęciu ofert pracy - wykładowcy na kursach Podstawy obsługi komputera i połączeń z Internetem, oraz e-społeczeństwo w projekcie Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego ? przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego:
mgr Kaczmarek Teresa, mgr Lewikowski Cezariusz, dr Kramek Zbigniew, mgr Kupidura Tomasz, mgr Ozga Paweł, mgr Strzelecka Agnieszka, mgr Sułkowski Tomasz, mgr Kaczyński Jarosław, mgr Dębiec Elżbieta, mgr Oparcik Wojciech, mgr Kustra Renata.

Przekazaliśmy materiały metodyczne i plan organizacji kursu Podstawy obsługi komputera i połączeń z Internetem. Przygotowujemy umowy o dzieło (24 h zajęć stacjonarnych x 50 zł/h, maj-czerwiec, 16 h elearning 60 zł/h, wrzesień?grudzień).

 

Więcej informacji na stronie www.e-inclusion.zwolenpowiat.pl

 

 

Prezes SO Sycyna
prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

 


Przyjęcie ofert na wynajem sal wykładowych

Informuję, że przyjęliśmy oferty na wynajem sal komputerowych z opłatą 150 zł za 1 dzień w terminach wykazanych w harmonogramie w następujących instytucjach dla kursu Podstawy obsługi komputera i połączeń z Internetem w projekcie Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego:
ZSRT Zwoleń, PG Zwoleń, SO Sycyna, PG Sydół, PG Strykowice, PG Kazanów, PG Policzna, PG Przyłęk, PSP Barycz.

Uprzejmie dziękuję za złożone oferty.

 

 

Prezes SO Sycyna
prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

 


Przyjęcie oferty cateringu

Z radością informuję, że wybraliśmy ofertę OHP w Zwoleniu na catering (cena posiłku brutto 10 zł) uczestników kursu Podstawy obsługi komputera i połączeń z Internetem w projekcie Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego ? przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego.

Posiłki piątek i poniedziałek wartości 10 zł za posiłek, sobota zajęcia wstępne ? napoje i ciastka. Przekazaliśmy harmonogram, miejsce i liczebność grup.

 

Więcej informacji na stronie www.e-inclusion.zwolenpowiat.pl

 

 

Prezes SO Sycyna
prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

 


Nabór specjalistów - wykonawców do organizacji i prowadzenia szkoleń komputerowych, internetowych, elarningu on-line w projekcie Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego

 

W dniu 28.10.2010 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego a w grudniu 2010 r. została zawarta nowa umowa partnerstwa.

W związku z przyjętymi zobowiązaniami S.O. Sycyna ogłasza nabór specjalistów do organizacji i prowadzenia szkoleń komputerowych, internetowych, elarningu on-line dla 180 osób ? 18 grup po 10 osób uczniów gimnazjów Gminy Zwoleń i osób niepełnosprawnych z Powiatu Zwoleńskiego.

Program szkoleń:

 1. Kurs Podstawy obsługi komputera (4 moduły) - 24 h, maj - czerwiec 2011 r.
  Elearning - 16 h, wrzesień - grudzień 2011 r.
 2. Kurs E-społeczeństwo (3 moduły) - 40 h, marzec - kwiecień 2012 r.
  Elearning - 20 h, kwiecień - czerwiec 2012 r.

Poszukujemy:

 • A. 2 autorów i 2 recenzentów materiałów szkoleniowych: 9 Nauczycieli, wykładowców technologii informatycznych do realizacji kursów 1, 2. Wymagania: wykształcenie wyższe i doświadczenie. Przedstawić cenę 1 h zajęć (45 min).
 • B. Organizatorów wyżywienia dla zapewnienia posiłków (cateringu) w procesie szkolenia (180 osób x 4 dni) - kurs 1 i (180 osób x 5 dni) - kurs 2. W ciągu 1 dnia 2, do 4 grup 10 osobowych. Wymagania: uprawnienia, doświadczenie, samochód, naczynia. (Przedstawić przykładowe zestawy dla 1 osoby z ceną).
 • C. Zakładu poligraficznego: druk materiałów szkoleniowych 230 egz. B5 lub A4, ok. 80 str. (kurs 1, 2) oprawa klejona miękka, okładka pełny kolor, środek 1 kolor.
 • D. Sal wykładowych z komputerami, dostępem do Internetu. Przedstawić wyposażenie i koszt wynajęcia na 1 dzień - 8 h.

Oczekujemy: na oferty specjalistów (A), wykonawców usług (B, C, D) z propozycją ceny za usługę i załączonym CV określającym przygotowanie i doświadczenie zawodowe do 10.05.2011r. w siedzibie Stowarzyszenia SO Sycyna (Sycyna Kolonia 126A, 26-700 Zwoleń, e-mail: sycyna@ppp.pl). Informacje mgr Monika Kaczmarska tel. 511 978 043.
Z wybranymi oferentami zostaną zawarte stosowne umowy.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.zwolenpowiat.pl/e-inclusion

 


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (eInclusion) w powiecie zwoleńskim

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji złożono wniosek na projekt, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, administratorem Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA przy udziale samorządów gminnych w Zwoleniu, Policznie, Przytyku, Kazanowie, Tczowie.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wiele gospodarstw domowych na terenie powiatu zwoleńskiego, może otrzymać sprzet komputerowy, szkolenie komputerowe i dostęp do Internetu w okresie 2011?2012.


 


Zaproszenie do opracowania i uruchomienia strony www - platformy projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie zwoleńskim

 

 

Zaproszenie do opracowania i uruchomienia strony www - platformy projektu (w tym instruktaż, konsultacje).

Strona - platforma winna zapewnić realizację celów i zadań projektu Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach powiatu zwoleńskiego. 

Oferta winna zawierać:

 • Podstawowe założenia;
 • Koncepcje rozwiązań informatycznych, zarządzenia, wymagania instalacyjne;
 • Doświadczenie;
 • Oświadczenie o wykonaniu zadania do 28.02.2011 r.;
 • Sugestii cenowej,

Ofertę proszę przesłać do dnia 05.02.2011 r. pocztą na adres pocztowy:
Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna
Sycyna Kolonia 126A
26-700 Zwoleń

lub e-mailem na adres sycyna[at}ppp.pl.

 

Aktualizacja terminu

Ofertę proszę przesłać do dnia 09.02.2011 r. pocztą na adres pocztowy:
Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna
Sycyna Kolonia 126A
26-700 Zwoleń

lub e-mailem na adres sycyna[at}ppp.pl.

Wyjaśnień udziela Pani Monika Kaczmarska pod telefonem 48 511 978 043

 

Zapraszamy!

 


Załącznik 1

 

 

Zadania projektu - Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach powiatu zwoleńskiego

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 180 gospodarstw domowym na terenie powiatu zwoleńskiego (gminy Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń), zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - ze względu na niepełnosprawność bądź niekorzystną sytuację materialną - poprzez zapewnienie im w okresie lipiec 2011 - grudzień 2012 r. dostępu do Internetu.

Cel ogólny zrealizowany będzie dzięki realizacji następujących celów szczegółowych projektu:

 • Nabycie 180 zestawów laptop+drukarka.
 • Nabycie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu.
 • Podniesienie poziomu e-kompetencji uczestników/czek projektu poprzez objęcie ich szkoleniami z podstaw obsługi komputera oraz e-społeczeństwa.
 • Wyposażenie 180 gospodarstw domowych w zestawy laptop+drukarka z dostępem do internetu.
 • Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do Internetu poprzez nabycie odpowiednich urządzeń umożliwiających im obsługę komputera.
 • Zapewnienie gospodarstwom domowym wsparcia poprzez usługi serwisowe (maintance).
 • Rozpowszechnianie dobrych praktyk projektu poprzez organizację konferencji.

Produkty projektu, których wypracowanie/zakupienie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów:

 • zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu,
 • systemy operacyjne wraz z dodatkowym oprogramowaniem,
 • drukarki,
 • urządzenia peryferyjne takie jak specjalne klawiatury, trackballe (duże myszki) dla osób nie-pełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami,
 • szkolenia - w zakresie podstawowym, dotyczące podstaw obsługi komputera i jego konserwacji, oraz z zakresu e-społeczeństwa; w tym szkolenia dla osób niepełnosprawnych, uwzględniające ich specjalne potrzeby,
 • książki dla uczestników projektu z zakresu objętego szkoleniami,
 • konferencja upowszechniająca rezultaty projektu i dobre praktyki,
 • "helpdeski" partnerów służące wsparcie dla uczestników/czek projektu.

Rezultaty projektu:

 • zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym dostępu do Internetu,
 • zwiększenie kompetencji w zakresie obsługi komputera i e-społeczeństwa u osób objętych projektem (poprzez szkolenia),
 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do komputera i Internetu,
 • Promocja eInclusion i dobrych praktyk, zwiększanie świadomości na temat korzyści płynących z realizacji projektu.

Partnerstwo:

 • Powiat Zwoleński - zarządzający projektem (główny informatyk, administracja i aktualizacja strony), gospodarstwa domowe - niepełnosprawni, rodziny zastępcze, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 • Gmina Zwoleń - gospodarstwa domowe, uczniowie gimnazjów oraz VI klasy szkoły podstawowej.
 • Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna - grupa uzdolnionej młodzieży - Talenty szkolenia, doradztwo edukacyjne i informatyczne w tym on-line, ewaluacja projektu.

Działania:

 1. Uruchomienie: Biura Projektu, strony www (I kw. 2011).
 2. Procedury przetargowe, zakup sprzętu komputerowego i usług, w tym dostępu do bezprzewodowego Internetu (I-II kw. 2011).
 3. Informacja, promocja i rekrutacja (I-II kw. 2011) Termin zgłoszenia 31.01.2011, dochód w gospodarstwie domowym na osobę do 352 zł., samotnie gospodarujące do 471 zł., średnia ocen. Zgłoszenia: Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe.
 4. Kwalifikacja uczestników do projektu (II kw. 2011).
 5. Przekazania sprzętu Beneficjentom i zapewnienie dostępu do Internetu (III kw. 2011 - IV kw. 2012).
 6. Szkolenia (II kw. 2011 - IV kw. 2011) podstawy obsługi komputera, e-społeczeństwo, zaawansowane technologie, plany zajęć, materiały szkoleniowe, ćwiczenia, konsultacje on-line.
 7. Monitoring i kontrola wykorzystania sprzętu, ewaluzacja (III kw. 2011 - IV kw. 2012) aktywność w e-doradztwie, użytkowania komputera, korzystania z Internetu, rejestracja wejść na stronę projektu.
 8. Zapewnienie wsparcia w użytkowaniu sprzętu (III kw. 2011 - IV kw. 2012) e-doradztwo edukacyjne i informatyczne.
 9. Modernizacja sprzętu (IV kw. 2012).
 10. Promocja projektu w tym organizacja konferencji (I kw. 2011 - IV kw. 2012).

 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mazowieckie Partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji.  UDA-POKL.08.01.03-14-013/10

 

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 563624 gościem.