Galerie
Pracownia Badań i Doradztwa

Celem pracowni badań i doradztwa jest prowadzenie badań naukowych, wspieranie i upowszechnianie nauki w zakresie aktywizacji zawodowej, doradztwa zawodowego - edukacji młodzieży i dorosłych, edukacji środowiskowej, edukacji informatycznej oraz jakości kształcenia. Realizacja projektów lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich. Swoje cele Pracownia realizuje poprzez sieć pracowników naukowych, instytucji naukowych, szkół i stowarzyszeń współpracujących ze Stowarzyszeniem.
 

  • Konferencje naukowe: z KNP PAN Problemy małych szkół wiejskich (1999 - Pedagogika Pracy nr 35);
  • Problemy edukacji ustawicznej dorosłych na wsi (2000 - Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 2);
  • Ochrona i prezentacja zabytków Sycyny - miejsca urodzenia Jana Kochanowskiego (czerwiec 2001 - Urząd Marszałkowski);
  • Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej (Patronat: Senat RP - czerwiec 2002);
  • Innowacje w edukacji ekologicznej - Co się dzieje w gniazdach- (2003);
  • Społeczna sieć komputerowa - eSycyna - wrota powiatu zwoleńskiego (2003);
  • Sycyna Jana Kochanowskiego (2004). Program doradczy dla 22 powiatów: Diagnozowania potrzeb szkoleniowych;
  • Poradnictwo i informacja zawodowa za pośrednictwem Internetu (2001 Agroalternatywa Mazowsze);
  • Seminarium doktoranckie (34 uczestników, 10 profesorów, 15 seminariów);
  • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

 

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 563630 gościem.