Galerie
Sycyna - gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego

Renesans Sycyny - gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego to już cały zestaw przedsięwzięć.

Na podstawie przeprowadzonych studiów, opracowanych już wstępnych projektów stwierdzamy konieczność budowy z wykorzystaniem pozostałości zabytków, współczesnego kompleksu Muzealno - Rekreacyjnego SYCYNA.

 

Dokonano już pierwszych prac: przebudowano przejście drogowe (79) przez Sycynę, powstały parkingi i chodniki (przekazanie zmodernizowanej drogi nastąpiło 20 czerwca 2004 roku w trakcie V Dni Sycyny). Opracowano wstępną dokumentację rewitalizacji zabytkowego młyna na centrum edukacyjno-muzealne. Powstaje zespół przyrodniczo-krajobrazowy i dokumentacja rewitalizacji parku, ścieżki edukacji ekologicznej.

 

 

Projekt rewitalizacji parku w Sycynie

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 553044 gościem.