Galerie
Sycyna - miejsce narodzin poety

"I opatrzył to dawno Syn pięknej Latony, że moich kości popiół nie będzie wzgardzony"


Jan Kochanowski



Jan Kochanowski - najwybitniejszy poeta polskiego Odrodzenia ciągle czeka na godne upamiętnienie. Zbliżająca się w 2004 r. - 420 rocznica śmierci poety i w 2005 r. - 475 rocznica urodzin mogą być dobrą sposobnością do skoncentrowania wysiłków właśnie w Sycynie - zapomnianym miejscy, w którym przyszedł na świat Jan Kochanowski. Przedstawiamy prace wykonane w latach osiemdziesiątych w Zwoleniu, Czarnolwie i Sycynie oraz koncepcje nowego eksponowania zabytków Sycyny i uporządkowania terenów ich otaczających. Mamy nadzieję, że staną się one ogólnonarodowym programem.



Publikowane materiały seminarium naukowego, inne dokumenty winny naszym zdaniem być zaczątkiem budowy społecznego i państwowego programu. Przedkładamy projekt takiego programu "Renesans-Integracja 2002-2004".



Rok 2004 to rok prawdopodobnego przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Jan Kochanowski, Sycyna dobrze symbolizują naszą otwartość, ale również pamięć o naszej historii. Zresztą zagubiony człowiek w szybko zmieniającym się świecie, nowej globalnej wiosce potrzebuje nowej zadumy o godności i wolności głównych idei Renesansu.



Tak więc nawiązanie do Renesansu jest nie tylko pomostem, ale i dowodem polskiej, dawnej obecności w Europie.



Rocznice zwykle mobilizują. Z przeglądu dotychczasowych dokonań wynika, że największy zakres prac w naszym regionie został dokonany w latach osiemdziesiątych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zamieszczone relacje i dokumenty Zdzisława Gawrońskiego i Andrzeja Lesisza, a także informacje o zmaganiach Stanisława Janusza, Kazimierza Boska, Jerzego Dobrzańskiego, Wacława Zacharkiewicza świadczą o ogromnym zaangażowaniu lokalnych społeczności. Z szacunkiem przypominamy ich zasługi. Myślę, że Trzecia Rzeczpospolita ma wyjątkową sposobność dokonać dalszych kroków w tym dziele.



Upamiętnienie związków i śladów Jana Kochanowskiego w Sycynie to powinność, ale i szansa również dla Czarnolasu i Zwolenia. Chodzi o nowe dowody materialne, porządkowanie i inwestycje. Przedstawiamy koncepcje eksponowania zabytków w Sycynie, ale i konieczność modernizacji Muzeum w Czarnolwie, utworzenia parków krajobrazowych, poprawy stanu dróg, budowy trasy rowerowej, gospodarstw turystycznych, aby te miejscowości mogły stać się bardziej popularne, aby turyści zatrzymywali się u nas dłużej. Musimy stworzyć program ogólnopaństwowy, ale i lokalny. Winny te zadania być zapisane w większym stopniu w planach gminy, powiatu i województwa. To prawda, jest wiele lokalnych przedsięwzięć pielęgnujących poezję, tradycję, pamięć o naszym Wielkim Rodaku. Za mieszczone Posłanie Stowarzyszenia Miłośników Poezji im. Jana Kochanowskiego Renesans w Radomiu w sprawie budowy pomnika poety w Radomiu jest tego przykładem. To dobrze, niech powstają takie i inne pomysły w całym kraju. Od wielu lat odbywają się co roku Dni Jana Kochanowskiego - wspólne przedsięwzięcie wielu instytucji i stowarzyszeń-w Czarnolesie i Zwoleniu i od 2000 roku w Sycynie. Naszym zadaniem jest jednak koncentracja wysiłków szczególnie w Sycynie. Jako dowód tej aktywności w rozdziale I zamieszczamy program obchodów w 2002 roku. Cieszy szczególnie droga w Sycynie do obelisku z 1621 roku, początki porządkowania parku w Sycynie, zapoczątkowana budowa parkingu, a także przeniesienie obrzędów sobótkowych nad staw i fundamenty dworku Jana Kochanowskiego w Sycynie.



Tegoroczne Dni Jana Kochanowskiego, wzbogacone programową konferencją naukową pod wysokim patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ?Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej", mamy nadzieję rozpoczną realizację ogólnopolskiego programu "Renesans -Integracja 2002-2004". Przedstawiając ogólne informacje o konferencji i programie w książce koncentrujemy się głównie na projektach związanych z Sycyną.



Proponujemy NOWE ODKRYCIE SYCYNY! Sycyny-gniazdaojczystego Jana Kochanowskiego -jako symbolu narodowego. Nawiązujemy do pięknej idei dwutygodnika Sycyna stworzonego przez wielkiego pisarza Wiesława Myśłiwskiego. To pismo musi być odrodzone. Niezbędne jest jednak przede wszystkim godne uczczenie miejsca urodzenia, ochrona i eksponowanie śladów wielkiego poety. Przedkładamy koncepcję KOMPLEKSU MUZEALNO-REKREACYJNEGO SYCYNA w powiązaniu ze Zwoleniem i Czarnolasem.



Chcielibyśmy wykorzystać wcześniejsze koncepcje i projekty. Publikujemy wyniki badań archeologicznych w opracowaniu Marka Figla. Koncepcje zagospodarowania terenu parku z fundamentami dworku opracowaną przez Michała Smoktunowicza, a także propozycje badań, eksponowania zabytków i popularyzacji Adama Penkalli. Całościowa koncepcja Tadeusza Derlatki zagospodarowania trzech rejonów: A - okolice pomnika Jana Kochanowskiego przy szosie Zwoleń-Lipsko, B - parku wg projektu M. Smoktunowicza, fundamentu dworku, młynu i wozowni, C - otoczenia obelisku z 1621 roku z zagospodarowaniem placu po starej szkole, który już staje się parkingiem.



Urzeczywistnienie tych planów to ogromne zadanie. Zachęcam do ich podjęcia.



Poczyniliśmy pierwsze kroki opracowując elementy strategii rozwoju wsi Sycyna, adaptując przejęte budynki po zlewni mleka, agronomówce, przedkładamy plan odbudowy domu rodzinnego Jana Kochanowskiego z odsłonięciem części fundamentów oraz rekonstrukcję zabytkowego młyna i parku z zagospodarowaniem stawów i rzeczki Sycynki.



Realizujemy szeroki wydawniczy nowatorski program informatyczny, program "eSycyna", szeroki program edukacyjny i aktywizacji społecznej ?przedsiębiorcza wieś" oraz współpracy międzynarodowej. To dobry prognostyk.



Niech rok 2004 - Rok Jana Kochanowskiego - zachęci nas do wzbogacenia i realizacji programu "Renesans - Integracja 2002-2004".

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 552995 gościem.