Galerie
Wszechnica Oświatowa

Kierownik - mgr Marianna Mendyk

Wszechnica Oświatowa Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA poprzez prowadzoną działalność edukacyjną, animację kulturową, promocję aktywności społecznej, szczególną uwagę poświęca grupie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jaką są mieszkańcy obszarów wiejskich o małym stopniu rozwoju gospodarczego. Swoje cele realizuje przez kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (warsztaty metodyczne), rolników, pracowników administracyjnych i innych grup zawodowych i społecznych. Pracownia zajmująca się w Stowarzyszeniu Oświatowym SYCYNA prowadzeniem badań w projektach krajowych i zagranicznych, organizowaniem doradztwa, konferencji i seminariów naukowych. Przedsięwzięcia realizowane przez Wszechnicę, adresowane są głownie do zdolnej młodzieży wiejskiej, bezrobotnych mieszkańców wsi oraz wybranych grup zawodowych.

Stowarzyszenie otrzymało granty Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka województwa mazowieckiego: Kurs technologie informatyczne, kurs kształcenia zintegrowanego, kursy komputerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie liderów aktywizacji zawodowej na wsi. Kursy, studia podyplomowe ukończyło łącznie ponad 1000 osób. Zrealizowany został Mazowiecki projekt edukacji ekologicznej "Co się dzieje w gniazdach?", finansowany przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W latach 2000-2008 we Wszechnicy odbyło się 33 edycji kursów - 1 081 uczestników

Od początku swego istnienia, Wszechnica organizuje Wakacje z komputerem - przedsięwzięcie adresowane głównie do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Realizacja tej idei jest możliwa w coraz większym stopniu dzięki wykorzystaniu utworzonej przez Stowarzyszenie społecznej sieci eSycyna (80 komputerów, 51 ePunktów w 44 miejscowościach powiatu zwoleńskiego).

Nasi wykładowcy:

 •     Prof. dr hab. Henryk Bednarczyk (ITeE w Radomiu);
 •     prof. dr hab. Stanisław Kaczor;
 •     dr Zbigniew Kramek (ITeE w Radomiu);
 •     dr Ireneusz Woźniak (ITeE w Radomiu);
 •     mgr Arosław Jakóbik (ZSR w Zwoleniu);
 •     mgr Tomasz Kupidura (ITeE w Radomiu);
 •     mgr Mirosław Pisarczyk (Klockner-Moller, Starostwio Powiatowe w Zwoleniu);
 •     mgr Tomasz Pluta (ZSO w Tczowie);
 •     mgr Jarosław Sitek (ITeE w Radomiu);
 •     mgr Maria Suwała (PSP w Sycynie).
   

         

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 567674 gościem.