Galerie
Integracja lokalna e-aktywizacja

Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, przygotowało projekt Integracja lokalna e-aktywizacja.

Celem projektu jest stworzenie warunków do pełnej integracji społecznej w aspekcie międzypokoleniowym i aktywizacja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich w miejscowościach: Zwoleń, Sydół, Barycz, Jasieniec, Sycyna, Zielonka - gmina Zwoleń, Policzna, Czarnolas, Gródek - gmina Policzna, Kazanów - gmina Kazanów poprzez wspólne uczenie się i nabycie umiejętności komunikowania się i nawiązywania więzi społecznych za pośrednictwem Internetu.

Grupę docelową projektu tworzyć będzie 80 mieszkańców z 10 wsi powiatu zwoleńskiego w wieku od 7 do 80 lat w proporcji 60% kobiet i 40% mężczyzn. W Grupie docelowej projektu znajdą się osoby bezrobotne, w tym także długotrwale osoby nieaktywne zawodowo, uczniowie szkół podstawowych i średnich, emeryci i renciści, rolnicy i osoby zatrudnione poza rolnictwem. Szczególną kategorią odbiorców projektu będą: kobiety wiejskie, dzieci i młodzież oraz seniorzy.

Zatrudnienie w projekcie, oferty pracy - oczekujemy na oferty pracy tymczasowej z propozycją wynagrodzenia do 10 marca 2010 r., umowy zlecenie i umowy o dzieło na stanowiska:

  • Asystent projektu,
  • Informatyk,
  • Opiekunowie Punktów Integracyjnych,
  • Opiekun językowy - nauczyciel języka angielskiego,
  • Opiekun warsztatów muzycznych.
Więcej szczegółów na stronie projektu
Integracja lokalna e-aktywizacja

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Wróć do poprzedniej strony
DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 545558 gościem.