Galerie
Zarząd stowarzyszenia

Najwyższą władza S. O. SYCYNA jest Walne Zebranie.

Co cztery lata spośród wszystkich członków Stowarzyszenia wybierany jest jego Zarząd.

W chwili obecnej Zarząd Stowarzyszania Oświatowego SYCYNA tworzą:
 

  • Prezes - prof. dr hab. Henryk Bednarczyk
  • Wiceprezes - Marianna Gajowiak
  • Wiceprezes - mgr inż. Mateusz Sałbut
  • Skarbnik- mgr Teresa Pluta
  • Sekretarz - mgr inż. Grzegorz Stawarz
     

Obecny zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA

 

Obecny zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 553039 gościem.