Galerie
Odwiedzili Sycynę
Józef Oleksy odwiedza pracownię komputerową w Sycynie Od lewej: Małgorzata Zyzek - dyrektor PSP w Sycynie, poseł Marek Wikiński, Zofia Jaskulska, Józef Oleksy - Marszałek Sejmu RP, Marianna Gahowiak, Emilia Jaskulska 5 lipca 2000 r. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w Sycynie
Prezydium Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP. Senatorowie: Dorota Kempka, Maria Szyszkowska, Ryszard Sławiński i Wiesława Sadowska (26.III.2002 r.) Eksperci Wojewody, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministra Kultury zaproszeni przez Posła Marka Wikińskiego (w centrum) ? 17.04.2003 r. Prof. Ewa Przybylska (od lewej) DVV, Erwin Starnizky, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Niemieckiej Republiki Federalnej, Wojciech Szewko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, Senator RP, Wiesława Sadowska, Marek Szczepański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, prof. Henryk Bednarczyk, Prezes SO Sycyna (1.XII.2003 r.)
Prof. dr hab. Tomasz Nałęcz Wicemarszałek Sejmu RP w Sycynie (3.VI.2002 r.) dr Michael Samlowski - Wicedyrektor Instytutu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej DVV dr Michael Samlowski - Wicedyrektor Instytutu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej DVV
DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 567694 gościem.