Galerie
Wieści Sycyny - gazeta lokalna

Od roku 1999 wydawana jest gazeta Wieści Sycyny, redagowana w społeczności lokalnej, która sprzyja informacji i odbudowie więzi społecznych.


Do 2010 roku wydano łącznie 46 numerów w nakładzie 25 000 egzemplarzy.


Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej gazety w formacie pdf.

 

 

 47-50  43-46  39-42  37-38  35-36  31-34

 30  29  27-28  25-26  24  23

 21-22  19-20  18  17  16  15

 13-14  11-12  10  9  8  7

 6 5 4 3 2 1

 

DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 553031 gościem.