Galerie
Odbudowa Stawów w Sycynie zakończona

 W dniu 25 lipca 2014r. zakończono roboty budowlane polegające na odbudowie stawów w Sycynie oraz wykonaniu ciągu pieszego edukacyjno-przyrodniczego w Parku Krajobrazowo-Przyrodniczym w Sycynie w ramach Projektu : SYCYNA -WOKÓŁ GNIAZADA OJCZYSTEGO JANA KOCHANOWSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI -Wykonanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działania 6.2 TURYSTYKA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Zadanie to kosztowało ok 352 tys. zł. i zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ZBIG-BET Halina Paszkowska, Dorota Paszkowska.
Kierownikiem budowy był Roman Ankurowski oraz z ramienia powiatu nadzór inwestorski pełnił
Szymon Nowakowski.
Obecnie realizowane są kolejne etapy tego projektu.
Już jest siłownia plenerowa w Parku Sycyńskim na 10 stanowisk. Za kilka tygodni tablice
nad stawami zostaną wypełnione treścią, z których dowiemy się jaka występuje roślinność,
zwierzęta, ryby i ptaki w Parku Krajobrazowo-Przyrodniczym ?SYCYNA?. Będzie to następne
piękne miejsce po Parku Sycyńskim na spacery i obserwację flory i fauny oraz w przyszłości
wędkowanie.
Następnie zostanie wyznaczony wielofunkcyjny szlak turystyczny obejmujący dolinę Sycynki
i dolinę Zwolenki(Natura 2000). Szlak ten rozpoczyna się Sycynie w Parku, biegnie
przez Sycynę Północną w kierunku Baryczy, następnie do Jasieńca Soleckiego i powrót do Sycyny.
W Baryczy w okolicy Szkoły Podstawowej będzie wieża widokowa(taras), z którego
będziemy obserwować ptaki w Naturze 2000. W Jasieńcu Soleckim poznamy zabytkowy kościół
i w parku cenotaf oraz pomnik.
Kolejny etap to zabudowa urządzeń teleinformatycznych i monitoringu w Parku Sycyńskim oraz
na budynku Szkoły. Będzie infokiosk z pełną informacją turystyczną i dostępem do Internetu,
tablica meteorologiczna, kamery monitorujące i liczące turystów lub osoby odwiedzające
Park Sycyński i stawy.
Mamy nadzieję, że ten cały projekt edukacyjno-turystyczny będzie atrakcyjny nie tylko dla
mieszkańców powiatu zwoleńskiego, a rodzinna miejscowość Jana Kochanowskiego
- Sycyna będzie odwiedzana przez turystów z całego kraju.
Prosimy Państwa o korzystanie z naszego obiektu zgodnie z regulaminem
Parku Krajobrazowo-Przyrodniczego -SYCYNA
Realizatorem tego projektu jest Powiat Zwoleński, zaś wkład do projektu w kwocie 
ok. 167 tys. zł. jest sfinansowany wspólnie z Urzędem Miasta w Zwoleniu.
Wartość całego projektu wynosi 666 666,65 zł, w tym 500 000 zł. to środki unijne.
Życzymy Państwu miłego pobytu w Sycynie i jednocześnie prosimy o przestrzeganie regulaminu
w Parku Krajobrazowo-Przyrodniczym -SYCYNA.
 
                                                                                                                            Starosta Zwoleński
                                                                                                                            Waldemar Urbański

 
  
  

Wróć do poprzedniej strony
DevilArt - strony internetowe , jesteś naszym: 545551 gościem.